Het Avondmaalstel

Het huidige Avondmaalstel en de kaarsenstandaard voor de Paaskaars zijn vervaardigd door meester-glasblazer Geraldo Cardinale, in Vaals. Het is handgemaakt, daarom niet zuiver in vorm. Samen met de liturgische kleden doopschaal en het kunstwerk in de gedenkhoek vormen zij een eenheid.