De liturgische kleden

Vanaf Pinksteren 2014 zijn er nieuwe liturgische kleden in gebruik genomen. Zij zijn vervaardigd door de kunstenares Margreet Scholten. Er zijn telkens 2 kleden gemaakt, in dezelfde kleur, die bij elkaar passen.

Eén kleed hangt aan de kansel en het andere kleed ligt over de liturgische tafel. Bij deze kleden is gekozen voor een afbeelding bovenin het doek, dit is gedaan om de zichtbaarheid in de kerk zo groot mogelijk te maken. Alle vier de sets kleden zijn ’familie’ van elkaar zijn, ze zijn ieder uniek maar vormen ook een eenheid.

Er lopen rechte lijnen over het kleed, paden misschien waarover we mogen lopen.
Een rode lijn op zowel het tafelkleed als op het kanselkleed: verbinding tussen hemel en aarde.
Een blauwe lijn: water, waarmee we onlosmakelijk verbonden zijn in deze kerk.
In elk kleed kunt u onderaan het kleed de vorm van een kruis vinden, bij advent en de tijd voor Pasen bovenin.
U kunt bovenaan het kleed de vorm van een duif zien, niet goed zichtbaar maar wel aanwezig. Wat opvalt zijn de kleuren.
Er is gekozen voor de vele kleuren van de regenboog - Gods belofte.
Het rode kleed is voor Pinksteren, voor diensten rond bevestiging en voor diensten met een belangrijke rol voor de Heilige Geest.
Het paarse kleed is voor advent en 40-dagen tijd. Hier is een ’kruis’ bovenin te zien. Ook ziet u in het tafelkleed dat bovenin een paarse baan lichter wordt, naar roze toe. De verbeelding van het Licht dat komen gaat.
Het witte kleed wordt zowel met Pasen als met Kerst gebruikt . De banen van de achtergrond, bovenin, verspringen om ruimte te maken. Zo wordt het geheel (achter de duif) open en stroomt er hoop en licht door naar ons toe.
Het groene kleed wordt gebruikt in de zomertijd en in de herfsttijd. Groen is de kleur van de hoop.