De gedenkhoek

Gedenken is breed. Gedenken is stilstaan bij blije en verdrietige momenten in het leven. In onze kerk is een gedenkhoek ingericht in de kerkzaal. Een wandtafel waarop een kunstwerk staat, een kaars en een dorre stronk hout waarin een bloem bloeit. De kaars in de gedenkhoek brandt als er een gemeentelid is overleden. Bij de kaars staat de rouwkaart en, als de familie aangeeft dit op prijs te stellen, een foto. Na het gedenken in de dienst wordt bij de stronk een witte steen gelegd met daarop de Alpha en de Omega en de roepnaam van de overledene. De steen wordt op Eeuwigheidszondag aan de familie meegegeven.

Ook dit glaskunstwerk is vervaardigd door meester-glasblazer Gerardo Cardinale uit Vaals. Het kanselkleed, de doopschaal en de gedenkhoek zijn met elkaar verbonden, door gebruik te maken van op elkaar afgestemde verbeeldingen, materialen en kleuren en door een evenwichtig gebruik te maken van verschillende vormen/materialen.

Korte uitleg over het glaskunstwerk:
Als u er naar kijkt herkent u gelijk de duif. De duif heeft een sterke symbolische betekenis in de Bijbel.

- In het verhaal van Noach, na de zondvloed, komt de duif bij hem terug met nieuw leven, met een groene tak in zijn snavel. 
-  In het verhaal van de doop van Jezus is er sprake van een duif, Gods Geest die neerdaalde op Jezus.

Ook in het logo van onze kerk, de antependia en in de doopschaal wordt de duif verbeeld. 
U ziet ook de kleuren van de regenboog, zij  herinneren ons aan Gods belofte, deze kleuren ziet u ook terug in de doopschaal. 
Als u het glaskunstwerk van dichtbij gaat bekijken ziet u ook nu weer, net als in het witte liturgische kleed, de rode baan van boven naar beneden (de verbinding tussen hemel en aarde) en de blauwe baan (water, doopwater, de rivier waar aan Bolnes ligt). 

De duif spreekt voor zich. Als laatste ziet u ook dat de bovenkant niet glad is afgewerkt. Hij is open, er is ruimte. Licht uit de hemel komt over ons heen.