Het kerkgebouw

De bijzondere vorm van ons kerkgebouw geeft onze gemeente iets eigens. Ons kerkgebouw heeft de vorm van een achthoek, de traditionele vorm van een doopvont en de vaak daaromheen gebouwde achthoekige  doopkapel. Een vorm waarover je kunt nadenken, want wat betekent het voor ons als gelovige gemeenschap als we op zondag samen komen in een reuze doopvont waarin we, door haar binnen te gaan, als het ware elke week onze doop vernieuwen.

Wat betekent het voor ons, om te kerken in een doopkapel die ons door haar vorm alleen al wil vertellen dat onze namen door de doop verbonden zijn met de Naam van de Drie-enige God: Vader, Zoon en Heilige Geest. Dat wij door de kerk binnen te gaan, herinnerd worden aan de belofte dat onze namen en de namen van hen die ons zijn voorgegaan, in Zijn handpalm geschreven staan,  gegrift als in steen; niets kan ons meer scheiden van zijn liefde.

De doop is voor christenen als het meest wezenlijke sacrament; want alleen door het teken van de doop wordt iemand ingelijfd in de geloofsgemeenschap; het lichaam van Christus. Met de doop verbonden is ook het zendingsbevel en de belofte van Jezus: Ga dan heen, maakt alle volken tot mijn discipelen en doopt hen... en zie Ik ben met u, alle dagen tot aan de voleinding der wereld. Met de doop, zijn we met Jezus gestorven en opgestaan. Een paasgemeente dus. 

Als je met de gedachte van onze kerk als doopvont rond kijkt in de kerk, lijkt het dak een deksel. De hoge ramenrand laat het licht door dat van God komt, scheppingslicht, licht van de eerste morgen. Ongetwijfeld heeft de architect bij zijn ontwerp laten meespelen dat wij een 'kerk aan de Maas' zijn. Dat wij als gemeente verbonden waren/zijn met het water en met de scheepsbouw.

Van iemand die zich de ingebruikname van de nieuwe kerk nog goed kan herinneren hoorden we dat het lied 'Scheepke onder Jezus hoede' centraal heeft gestaan in de eerste dienst in ons kerkgebouw. Het schip op het dak van de kerk is beeld van het 'schip der kerk' en verwijst naar Jezus als hoeder en stuurman van die kerk. Het kruis met de woorden 'In hoc signo vinces' (in dit teken zult gij overwinnen) vertelt hoe voor gedoopte mensen het kruis teken is van Christus' overwinning op de dood en de doodsmachten. Teken van Pasen en het nieuwe begin, teken van Gods macht en wijsheid.

  

Ons orgel stamt uit het jaar 1966 en is oorspronkelijk gebouwd door de firma Reil uit Heerde. Een nog steeds springlevende firma met opdrachten uit de hele wereld. Het orgel is in 1986 in onze kerk geplaatst door de firma Elbertse te Soest. Ook deze firma bouwt orgels voor kerken en concertzalen wereldwijd. Het uiterlijk van ons kerkorgel is gebaseerd op een Scandinavische kunststroming uit het begin van de 20e eeuw. Veel orgels in ons land die in de zestiger en zeventiger jaren zijn gebouwd zijn vaak opgetuigd met de nodige sierelementen, dit noemen we een “kistjesfront”.  

Het orgel in onze protestantse gemeente bestaat uit een hoofdwerk, een borstwerk (vlak voor de organist) en een vrij pedaal in een aparte kas achter de hoofdkas. Het orgel telt enkele bijzondere en zeer fraaie stemmen. Met name het  Regaal (een klein tongwerkje op het borstwerk), de Gemshoorn en de Mixtuur van het hoofdwerk zijn van bijzondere schoonheid.  

Organisten die ons orgel voor het eerst horen of bespelen zijn allen unaniem in hun oordeel: een zeer fraai orgel.