Voorstellen

Nu ik per 1 mei in dienst ben als kerkelijk werker in de Protestantse gemeente van Bolnes, stel ik me graag aan u voor. 

Jeugd. Ik ben geboren op 9 december 1958 in Wolphaartsdijk, nu deel van Goes. Kerkenwerk en muziek zijn in mijn Zeeuwse jeugd deel van mijn leven geweest. Die ervaringen versterkten het verlangen om een studie te kiezen op het kruispunt van theologie, mens en cultuur. Het werd eerste de sociale academie en aansluitend theologie. Mijn beroepsleven begon in 1980 binnen het kerk- en buurtopbouwwerk van Delfshaven, gevolgd door een jeugdwerkbaan in Voorburg. Daar leerde ik mijn man Wim kennen, met wie ik intussen 32 jaar gelukkig getrouwd ben. Samen kregen wij twee zonen, Tim en Bart. Tim is intussen vader van twee kindjes, Lucas en Bram (4 en 2 jaar oud) en met veel plezier zijn we betrokken op elkaars leven. 

Werk. Vanuit woonplaats Voorburg kreeg ik, na advieswerk en journalistieke bezigheden, kerkelijke contractbanen in Hendrik Ido Ambacht, Rotterdam-IJsselmonde, Dordrecht-Sterrenburg, Vleuten en Amstelveen. Het accent verschilde per baan: eerst betrof het jeugdwerk, later kwam ik mijn interesse en talenten tegen op het gebied van toerustingswerk en gemeenteopbouw. Al jaren geef ik dit vak (gemeenteopbouw) aan de driejarige opleiding (TVG) voor mensen met interesse in theologie. In Vleuten werd dit specialisme benut bij het oprichten van een kerkelijk centrum in het stadshart van vinexwijk Vleuterweide. In Amstelveen heb ik ouderenwerk opgezet in combinatie met pastoraat. Zo kijk ik, nu 60 jaar oud, terug op een prachtige beroepsloopbaan van 38 jaar.  

Liefde. Ik houd van mensen en voel me prettig in een open en doorzichtige kerkstructuur. Organiseren en herbergieren doe ik heel graag. Gezamenlijkheid en concreetheid vind ik belangrijk bij activiteiten en beleid. Met kapsones heb ik niet veel op. Mooie momenten beleef ik als het goud van de kerk mag blinken, bijv. als om me heen knoppen opengaan in persoonlijke levens, door ontmoetingen en inzichten, op de werkvloer of in de spiritualiteit. De kerk mag dan statistisch gezien leden en relevantie verliezen, ik ben er “niet weg te slaan”: mensen hebben er veel voor elkaar over, houden elkaar vast, vieren het leven, doen er nieuwe adem op. De kerk is voor mij een unieke plek. Toch gaat het niet om de kerk: we vinden er vormen waarin we toelopen op de toekomst van God. 

Gevoel. Ik wil graag bijdragen aan het plezier, het leren en de groei uw geloofsgemeenschap. In de afgelopen negen jaar heb ik vaak bij u diensten geleid en gemerkt dat we elkaars taal verstonden. Maar ik was en bleef gastvoorganger. Ik kon toen niet vermoeden dat ik ooit in Bolnes in dienst zou treden. Eigenlijk was er sprake van, na ruim vijf fantastische jaren in Amstelveen en een onvergetelijk afscheid, dat ik met pensioen zou gaan. Maar familie en vrienden vertolkten wat ik zelf ook eigenlijk voelde: Ria is te vitaal, te initiatiefrijk en teveel kerkenwerker om ermee te stoppen. Toen dat verwoord werd gaf me dat een gevoel van opluchting. Dus heb ik in november kenbaar gemaakt weer ‘in’ te zijn voor een baan in de kerk. Twee kerken gooiden kort daarna een hengel uit en… Bolnes ving de vis. 

Gemeenschap. Bolnes maakte tijden mee waarin de gemeente werd afgeleid van opbouwmogelijkheden. Het is bij een herstart belangrijk dat we het goede uit oude tijden meenemen en samen op zoek gaan naar de vitaliteit: hoe maken we werk van de dingen waar we in geloven? Waar zijn we nodig en wat hebben we nodig? Wat bindt ons? Hoe - en met welke kwaliteiten of impulsen - kunnen we plezier (her)vinden en de zorg aan elkaar en anderen organiseren of begeleiden? Wat mij betreft zijn dit geen theoretische vragen aan een bestuur, maar dingen die we in de praktijk met elkaar bespreken en vooral ervaren door zinnige dingen te doen. 

Plan(matigheid). Tot de zomer wil ik rondkijken en kennismaken, zodat er in augustus een plan tevoorschijn komt met activiteiten. Die komen niet uit een lade! De bouwstenen daarvoor hoop ik op te doen uit de kennismakingsrondes in de maanden mei en juni. Natuurlijk is de koers die de kerkenraad heeft vastgelegd het richtsnoer voor initiatieven en vormen van begeleiding en zorg. En ook de mogelijkheden die samenwerking met andere kerken biedt komt in dat ‘pakket’ voor. Maar er zullen, net al in eerdere banen, zeker ook verrassende projecten ontstaan, die verbinding geven en het geloof verdiepen. 

Voor pastoraal werk en opbouwwerk samen staat 18 uur per week ter beschikking. Daarbuiten ga ik ongeveer eens per maand voor in de kerkdienst te Bolnes. Mijn werkdagen zijn verspreid over de maandag, dinsdag en woensdag. Natuurlijk kom ik ook als er donderdag of vrijdag pastorale redenen of activiteiten zijn; dan schuif ik met de dagen en uren. Het lijkt me fijn voor u als ik op een vaste dag in de kerk aanwezig ben. Voorlopig is dat de dinsdag. U kunt altijd langs komen (vooraf bellen is veilig); de kerkenraadskamer wordt een huiselijke pastorie, waar het goed toeven is!  

Contact. Als u mij wilt bereiken, dan kan dat via het thuisnummer in Voorburg (070 – 3191938) of per mobiel (06 – 50 22 82 50). Mijn mailadres is ria.keijzer@casema.nl.

Ik ben gemotiveerd en optimistisch gestemd over de komende jaren en dank u voor het gestelde vertrouwen, uw gebed en de liefdevolle tekenen dat er draagvlak was voor mijn benoeming.   

Hartelijke groeten van Ria Keijzer – Meeuwse, in ambt en wandelgangen gewoon Ria.