Bij U is de bron van het leven.

Scholenzondag – het geheim van water
Op zondag 11 oktober vierden we feest in de kerk samen met de leerlingen en leerkrachten van de Christelijke Basisschool De Fontein. Een prachtig en wonderlijk verschijnsel blijft de regenboog. Wie wordt er niet blij en vrolijk van al die mooie kleuren wanneer zon en regen samen zo’n mooie boog aan hemel toveren. In het scheppingsverhaal verbindt God het teken van de regenboog aan zijn belofte van nabijheid en trouw. Nooit zal er meer zo’n zondvloed komen die de hele aarde vernietigen zal, zoals in de geschiedenis van Noach. De regenboog is zo een universeel teken van vrede geworden. Waar mensen ook zijn en hoe het ook is op dat moment, het teken van de regenboog vertelt dat in Gods licht het duister wordt verdreven en dat je als mens geroepen wordt om kleurrijk samen met elkaar te leven. De liefde van God is er voor iedereen.

 Roos van Jericho
In de bijbel wordt regen gezien als zegen van God. Regen in de woestijn brengt alles tot leven. We hebben dit gezien aan de hand van het opengaan van een ‘Roos van Jericho’ .  Aan het begin van de dienst hebben we deze plant in warm water gelegd en aan het eind van de dienst had de bloem zich zichtbaar geopend. Een nog gesloten bloem hebben we aan elkaar doorgegeven zodat iedereen ook kon voelen en zien hoe dor en droog het plantje ook kan zijn. De roos van Jericho is een bijzondere woestijnplant. Het lijkt erop dat de plant sterft als deze geen water meer krijgt, hij krult zich op als een vreemd bolletje van bruine takjes dat door de woestijnwind overal heen geblazen wordt. In  die gedroogde toestand kan het plantje wel honderden jaren zonder water. Het wonder gebeurt als er wel weer water is, dan komt de plant tot leven en vouwt zich helemaal open. Dat is fascinerend.

Er is een legende die vertelt dat in de nabijheid van Jericho, bij de bron waar Elia het water verzachtte door het met zout te mengen, een plant groeide die nooit sterft en elke zeven jaar rond kersttijd bloeit. Dit plantje wordt in gesloten toestand verbonden met Maria in haar eenzaamheid en verdriet om het sterven van Jezus. Geopend vertelt het van Jezus’ opstanding, dat Jezus niet dood is maar leeft. Zoals een roos van Jericho tot leven komt als hij water krijgt, zo kun je als gelovige verlangen naar  het levende water waar Jezus over spreekt (Joh. 4) bij de Jakobsbron met de Samaritaanse vrouw.

Psalm 36 vertelt dat bij God de bron van het leven te vinden is. Voor al onze vragen, voor onze hoop, onze liefde, geduld, standvastigheid en lef – de bron van dat alles vinden wij bij God en bij Jezus en Zijn woorden van liefde, vergeving en de opdracht tot dienstbaarheid aan de naaste. Over ons leven, over de wereld staat het teken van de regenboog als een belofte van Gods lief-de en trouw aan onze wereld. Hoe kunnen wij daarop antwoorden? Door ja te zeggen en het goede te doen.

Een gebed van Huub Oosterhuis

Zoals een hert reikhalst naar levend water,
doe ons zo verlangen naar de dag dat wij,
nu nog verdeelde mensen
in uw stad verzameld zijn,
in U verenigd en voltooid, in U vereeuwigd.
Gedenk uw mensen
dat zij niet vergeefs geboren zijn.