Overwegen juni 2016

Ik kijk omhoog naar de bergen.
Daar is de Heer, hij helpt mij.
Hij heeft de hemel en de aarde gemaakt.

Uit: Psalm 121, Bijbel in gewone taal

Tijdens onze vakantie in Zwitserland in 2014 heb ik de grootsheid van de bergen intens ervaren. Met een berglift of bergtreintje konden we op hoogtes komen die we lopend zelf niet hadden kunnen bereiken. We zagen zo bijvoorbeeld het indrukwekkende eeuwige ijs van gletsjers dat er al een eeuwigheid ligt en nu, door het veranderende klimaat, zichtbaar minder wordt. Wat mij heel erg raakte waren de vele bergbeklimmersgraven in het plaatsje Zermatt van veelal jonge mensen die bij de verwerkelijking van hun droom, de Matterhorn te beklimmen, waren omgekomen. In de afgelopen weken was de Mount Everest in het nieuws vanwege verschillende ervaren bergbeklimmers die hun tocht niet hebben overleefd.

Waar dromen wij van? Is er iets waar wij, ik, alles voor over heb? Kun je zo vol van God zijn, dat je bereid bent voor je geloof te sterven als het er op aankomt? Veel christenen worden vervolgd. Laten we voor hen bidden en aan hen denken. De vele mensen die naar Europa vluchten, dromen van een plaats om te leven waar het veilig is en waar je toekomst hebt. Kunnen wij dromen van een wereld waar vrede is en zelf aan die vrede meewerken door om te zien en ruimte te maken voor wie in ons midden een nieuw bestaan willen opbouwen? 

Gods nieuwe wereld wordt ook wel het Nieuwe Jeruzalem genoemd. Psalm 121 is een bemoediging voor reizigers op weg naar de tempel in het toenmalige Jeruzalem. Voor nu is het een pelgrimspsalm voor mensen die verlangen naar een nieuw Jeruzalem dat ooit het hart zal zijn van Gods nieuwe wereld waar mensen in vrede samenleven. 

 Anders vieren

Tijdens de studiedag ‘Anders vieren’ die eind mei in Hendrik-Ido-Ambacht werd gehouden voor voorgangers, leden van liturgiecommissies en belangstellenden werd als afsluiting van de dag Psalm 121 uitgesproken als zegen.In de vertaling Bijbel in gewone taal, is de retorische vraag waarmee de psalm opent ‘Ik hef mijn ogen op naar de bergen, vanwaar zal mijn hulp komen?’ een geloofsbelijdenis geworden.

‘Ik kijk naar de bergen, daar komt mijn hulp vandaan. Bij de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft.’

Het was een van de vele inspirerende ideeën die ons werden aangereikt door de inleiders, in de workshops en in de ontmoetingen met anderen uit de regio. De kerkdienst is het hart van het gemeente-zijn en toch voelt lang niet iedereen zich er thuis. Steeds meer mensen haken af omdat wat er in de kerk gebeurt niet meer raakt aan wat er voor hen werkelijk toe doet. Reden om op zoek te gaan naar nieuwe manieren van vieren die wel aansluiten bij de levenservaring van mensen van nu. Maar hoe doe je dat? Wat zijn de ervaringen van kerken ergens anders? Waar worden mensen enthousiast en blij van? Wat inspireert? Hoe kun je het verhaal van God en Jezus verbinden met onze eigen levensverhalen en dat van mensen om ons heen? Hoe kun je God ontdekken in de heel gewone dagelijkse ervaringen, zoals Jezus dat deed, met water, brood en wijn? Hoe kun je Gods liefdevolle aan-dacht voor iedereen vieren met jong en ouder en alle leeftijden daartussenin? Het is een van de vele uitdagingen voor de kerk van vandaag met het oog op de toekomst. We kunnen gaan somberen over een kerk die steeds kleiner wordt, maar we kunnen ook het leven dat we uit Gods handen ontvangen hebben, vieren en zoeken naar wat ons inspireert en blij maakt. 

Met de woorden van Psalm 121 wens ik iedereen een goede zomer.

Psalm 121      Een lied voor de reis naar Jeruzalem.

De Heer zal je beschermen 

1. Ik kijk omhoog naar de bergen.
Daar komt mijn hulp vandaan.
2 Daar is de Heer, hij helpt mij.
Hij heeft de hemel en de aarde gemaakt.
3 De Heer zorgt ervoor dat jou niets overkomt.
Hij beschermt je, hij slaapt niet.
4 Hij slaapt nooit, hij let goed op.
Hij beschermt zijn volk Israël altijd.
5 De Heer beschermt je.
Hij gaat met je mee,
bij hem ben je veilig.
6 Er overkomt je geen kwaad,
niet overdag en niet in de nacht.
7 De Heer zal je steeds beschermen,
het kwaad zal je niet raken.
8 De Heer beschermt je,
overal, waar je ook gaat,
je leven lang.

Met herderlijke groeten,
ds. Joke van der Neut