Overwegen juni 2015

Bijna dertig jaar geleden bezocht ik met andere theologiestudenten Israël en Egypte. Het was heel bijzonder om nu opnieuw het Heilige Land te bezoeken. Zou ik terugvinden wat ik er lang geleden ervaren had? Zouden we door het bezoeken van de Bijbelse plaatsen ook meer inzicht krijgen in de betekenis van de gebeurtenissen van toen, lang geleden, voor ons geloof vandaag? 

We gingen ook met gemengde gevoelens vanwege de politieke situatie in Israël en het Midden Oosten. Hoe veilig zou het zijn en wat zouden wij daarvan ervaren? 

Van Amsterdam vlogen we naar Tel Aviv. Op grote hoogte kruisten we de Middellandse zee. Met de beelden van de immense stroom boot-vluchtelingen in ons hoofd, de persoonlijke drama’s en het gegeven van een  zwaar politiek vraagstuk, beseften wij de rijkdom dat wij in alle vrijheid en luxe de oversteek konden maken. Het eerste wat wij van Israël zagen waren de vele wolkenkrabbers van de grote kuststad Tel Aviv vlak voor wij landden op het vliegveld daar. In de buurt van Tel Aviv was ook ons hotel waar we aan het eind van de middag aankwamen. 

Onze eerste verkenning begon de volgende dag met het bezoeken van Jaffa dat in het Oude Testament Jafo heet en in de Nieuw Testamentische tijd bekend stond als Joppe.  Jaffa is nu een oude stadswijk aan de Middellandse Zee die ingeklemd is door de moderne stad Tel Aviv. Toen Salomo zijn voorbereidingen trof voor de bouw van de tempel, werd Joppe als haven-plaats gebruikt (2 Kron. 2:16).

In het verhaal van Jona stapt Jona hier aan boord van een schip op de vlucht voor zijn opdracht van de Heer om naar Ninevé te gaan. Op een pleintje van Joppe lazen we uit Handelingen 10 over de opwekking van Dorkas (Tabita) door Petrus die in allerijl door de gelovigen van Joppe geroepen was. Velen kwamen tot geloof en Petrus bleef nog een tijd in Joppe. Hij logeerde bij iemand die Simon heette en leer-looier was. Hier sliep Petrus een keer op het dak toen hij het visioen kreeg van een laken dat uit de hemel neerdaalde vol met reine en onreine dieren. Het huisje van Simon staat er nog steeds.  

En even stond ik bewust in de voetsporen van Petrus en was ik terug in de tijd. Hier had Petrus geleefd, zijn wonderen gedaan. Dankbaarheid en verwondering overvielen mij voor het werk van Gods Geest dat  toen en ook nu het evangelie, tot op de dag van vandaag, werkzaam was en is in de levens van mensen. 

Van Joppe vertrok Petrus naar Caesarea op het verzoek van de Romeinse Cornelius die gelijk-tijdig met Petrus ook een droom had gehad. Wij vervolgden onze reis in de voetsporen van Petrus op weg naar Caesarea. Het begin van een prachtige en indrukwekkende reis.