Overwegen april 2015

Toen Petrus merkte hoe hard het waaide werd hij bang. Hij zakte weg in het water en schreeuwde; “Heer, red mij!” Meteen stak Jezus zijn hand uit en greep Petrus vast.
Hij zei: “Waarom twijfel je? Is je geloof dan zo klein?” Matteus 14:31 

Toen riep Jezus: “Vader, mijn leven is in uw handen 

“Open handen” is dit jaar in de voorbereidingstijd naar Pasen het centrale thema van het mooie veertigdagenboekje en de van de verschillende vrijdagavond-gebeden van de samenwerkende kerken in Ridderkerk. Met dit thema voor ogen kwam ik zoekend naar een passende foto voor deze overweging uit bij dit eenvoudige maar veelzeggende gebrandschilderde raam van mijn favoriete Duitse priester-schilder Sieger Köder (1925-2015). Het is een van de twee kerk-hoge ramen van de bijzondere houtmolenkapel st. Jakobus in Rosenberg, Duitsland. Dit raam heeft hij, als een van zijn laatste grote werken, gemaakt bij Matteüs 14:22-33 (2012). Wat opvalt in de afbeelding is de krachtige verstrengeling van de handen van Jezus en Petrus, die zo samengeklonken een kruis vormen.

Het verhaal vertelt hoe de leerlingen van Jezus aan boord van hun schip in zware storm terechtgekomen zijn. Als een spook zien zij Jezus over het water lopen. Als ze ontdekken dat het Jezus is, waagt Petrus het om uit de boot te stappen en richting Jezus te lopen. Als hij zich realiseert dat ‘lopen op het water’ onmogelijk is, zakt hij onmiddellijk weg in het water. Jezus redt Hem en samen klimmen ze weer aan boord. Het is een prachtig, onmogelijk verhaal, dat voor ons herkenbaar wordt als beeld dat twijfel een heel menselijk gegeven is op de weg van geloven. Zelfs Petrus die zo dicht bij Jezus stond en een groot geloofsvertrouwen had, moet met vallen en opstaan leren om zich steeds opnieuw aan Jezus toe te vertrouwen. Geloofsvertrouwen is niet iets wat je hebt, maar wat je op de weg van je leven moet oefenen. Juist wanneer het spannend is in je leven, wanneer de grond onder je voeten weggeslagen wordt, wanneer je meer vragen hebt dan houvast, dan komt het er op aan. De paniek is van Petrus’ gezicht af te lezen. In zijn angst roept hij Jezus om hulp en Jezus grijpt zijn handen vast. Jezus staat stevig op het water waarin Petrus dreigt te verdrinken. Ook Jezus kent later een zelfde worsteling tussen angst of vertrouwen als Hij in de hof van Getsemane de moed zoekt om de weg van het lijden in vertrouwen op God ook werkelijk te gaan. Het diepe geloofsvertrouwen van Jezus klinkt in zijn laatst gesproken woorden voordat Hij sterft: “Vader, mijn leven is in uw handen!” Lucas 23:46 (vertaling Bijbel in gewone taal)   

Er is van alles waar wij bang voor kunnen zijn. Het geweld dat ongekende proporties aanneemt in terreur en onmenselijkheid in het groot van de wereld kan ongelooflijk beangstigend zijn.  Maar ook in je eigen leven, in de kring van familie of vrienden kunnen dingen gebeuren die de toekomst onzeker maken, waardoor je bang wordt voor wat komen gaat of zou kunnen gebeuren. De voorbereidingstijd voor Pasen geeft ons tijd en gelegenheid om onze vragen en worstelingen aandacht te geven en net als Petrus en Jezus te zoeken naar dat wat houvast geven kan bij alle twijfels die je kunt hebben en alles waar je terecht bang voor bent. Met Petrus mogen we roepen naar Jezus: Heer, red mij!  en in navolging van Jezus mogen we dwars door onze twijfels en worstelingen heen ook zeggen: “Vader, mijn leven is in uw handen!”  Jezus gaat ons voor op de weg van het geloof. Tegenover zijn angst plaatst Hij vertrouwen in God, dat er niets is dat buiten God omgaat en dat je niet dieper kunt vallen dan in Gods handen. 

Gezegende paasdagen!