Overwegen

Overwegen is de titel van de meditatieve stukjes die ik schrijf voor ons kerkblad. Als gemeente en predikant ben je samen en soms alleen onderweg. En soms is er die derde die mee oploopt, zoals toen bij de Emmaüsgangers. Terugkijkend ontdekten zij dat de vreugde, blijdschap en troost die zij beleefden, alles te maken had met Jezus, die ongemerkt, zichtbaar, onzichtbaar aanwezig was. Op al onze wegen loopt ook Jezus steeds met ons mee. Soms mag ik daarvan ook iets ervaren in het mooie ambt dat ik vervullen mag en in het samen gemeente zijn. Die verhalen geef ik graag ter overweging.

 

Liefde

Waar mensen
elkaar ontmoeten
samenwerken,
verdriet delen
lijden,
samenzijn
kan liefde ontvlammen
is de Geest van liefde
God
aanwezig