De predikant

Vanaf 1 mei 2019 is Mw. Ria Keijzer-Meeuwse aangesteld als kerkelijk werker in onze gemeente.
Onder het kopje: Voorstellen kunt u kennismaken met haar.