Protestantse Gemeente te Bolnes

De Protestantse Gemeente te Bolnes, aangesloten bij de Protestantse Kerk Nederland (PKN) bestaat uit circa 300 leden, verdeelt over 5 wijken. Wij vallen onder de classis Dordrecht. Onze voorganger is Mw. Ria Keijzer- Meeuwse, zij is pastor/opbouwwerker.

Wij zijn een geloofsgemeenschap waar elkaar ontmoeten, met elkaar delen, leren en vieren en dienen de sleutelwoorden zijn. De centrale ontmoetingsplaats is het kerkgebouw. Het ontmoeten, vieren, leren en delen doen we met elkaar tijdens de eredienst. 

De Bijbel is onze inspiratiebron, waaruit wij de energie halen om te:

  • Ontmoeten: een gemeenschap zijn betekent dat je weet wie de ander is, het is ook fijn om te weten dat je allemaal met dezelfde intentie elkaar ontmoet.
  • Vieren en delen: met elkaar samen, ieder op zijn eigen niveau voor en tot God zingen, bidden, luisteren en Hem loven. Dit geeft ons kracht om met elkaar in de wereld om ons heen aan de slag te zijn.
  • Leren: luisteren en meebeleven hoe ieder van ons op zijn of haar wijze met het geloof in God omgaat.
  • Dienen: naar het voorbeeld van Jezus met elkaar dichtbij en verder weg handen en voeten te geven aan wat de Bijbel ons vertelt.

De kerkelijke gemeente beschikt over een kerkzaal en de daarnaast aangebouwde nevenruimtes. De kerkzaal wordt gebruikt voor de wekelijkse eredienst. De nevenruimtes worden gebruikt voor tal van activiteiten, als gespreksgroepen, vergaderingen, jeugdwerk, oppasdienst, workshops en koffiemorgens. 

Kerk aan de Maas
Met vaste regelmaat wordt Kerk aan de Maas gedrukt, ons eigen kerkblad. Iedereen is vrij om daar kopij voor aan te leveren. Zo houden wij, mede, elkaar op de hoogte van wat er leeft en gebeurt in onze gemeente. Mailadres Redactie Kerk aan de Maas: kerkaandemaas@pgbolnes.nl 

Buiten op de kerkmuur hangt een kruis met de tekst: “ In hoc signo vinces”, wat betekent: In dit teken zult gij overwinnen.