We kunnen er niet omheen...

Armoede

We kunnen er niet omheen ….. armoede bestaat, ook in Nederland en steeds meer mensen, hele gezinnen kunnen de eindjes niet of nauwelijks aan elkaar te knopen. Voor veel mensen geldt de zin van ‘Loesje’: Aan het eind van mijn geld houd ik altijd een stukje maand over!’

Eind november stond in een landelijke krant dat in 2014 bijna 1 op de 5 huishoudens één of meer onbetaalde rekeningen had openstaan bij onder meer energiebedrijven en zorgverzekeraars. Dat betekent dat er geen geld is voor noodzakelijke basisvoorzieningen als energie en gezondheidszorg. Hoe zou het dan zijn met het huishoudgeld. Is er dan voldoende geld voor drinken en voor gezonde voeding? Wat betekent dat voor de kinderen uit die gezinnen? Welk toekomstperspectief hebben zij? Kerken nemen steeds meer een rol op zich bij armoedebestrijding, in hulp aan mensen en contact met de lokale overheid.  

In het voorjaar van 2016 is er weer een training voor wie zich op een dergelijke rol wil bezinnen en hiermee aan de slag wil gaan: Training Diaconaat en armoede in Nederland. Locatie: Zalencentrum Prot. Gem. te Bolnes, Pretoriusstraat 56, Bolnes. Data: 16 februari, 1 en 15 maart ,Tijd: 19.30 - 22.00 uur,Docent: Beppie van der Waal 

Deze training is bedoeld voor diakenen, diaconale medewerkers en andere belangstellenden die zich vanuit de kerkelijke gemeenschap bezig (gaan) houden met de armoedeproblematiek in eigen dorp of wijk.U vormt zich een beeld van wat armoede in Nederland inhoudt en een visie op bestrijding van armoede en de rol en taak van een diaconie hierbij.

 

 

U kunt zich opgeven via de website van de PKN, cursussen en studiedagen Armoede in Nederland.