Vrijdagavondgebeden: pelgrimage op weg naar Pasen

In deze vrijdagavondgebeden staat de lijdensweg van Jezus centraal. Wij reizen deze weken biddend en lezend met Hem mee. De Paaspelgrimage is ook een levensbeeld. In verkorte en geconcentreerde vorm maken we de tocht van ons leven, de reis van verlangen: afscheid nemen en vertrekken, de moedeloosheid en de inspiratie, de crises en de hoogtepunten. Om bij aankomst te ontdekken wat we al vermoeden: de weg is het doel.

Elke avond zijn we te gast in een andere kerk. De vieringen duren circa 30 minuten, waarna u nog even na kunt praten bij de koffie. Het totale programma van de vrijdagavondgebeden, (aanvang 19.30 uur), ziet er als volgt uit:

     19 febr.      De Levensbron, Jan Luijkenstraat 10 Ridderkerk
     26 febr.      Protestantse Gemeente te Bolnes, Pretoriusstraat 56 Bolnes
     4 maart      Christus is Koning Kerk, Juliana van Stolbergstraat 44 Slikkerveer
    11 maart     Opstandingskerk, Rijksstraatweg 95 Rijsoord
    18 maart     Irenekerk, Electropark 17-19 Slikkerveer

Als collectedoel, tijdens de avondgebeden, is er dit jaar gekozen voor gezinnen in Syrië. Kerk in Actie is in staat om slachtoffers van het geweld in Syrië met hulpverlening te bereiken. Dat kan Kerk in Actie doen in samenwerking met de ACT Alliance, een internationaal hulpverleningsnetwerk dat is verbonden met de Wereldraad van Kerken.