Vredesweek 2017

In de Vredesweek is de landelijke collecte bestemd voor het Vredeswerk van de Protestantse Kerk. Met de opbrengst van de collecte steunt de Protestantse Kerk het Vredeswerk van Kerk in Actie en PAX.

In Matteüs 24 waarschuwt Jezus ons, dat er een tijd komt waarin we zullen horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Het lijkt wel of Hij het heeft over 2017. Meer dan ooit zijn er mensen nodig die zich inzetten voor vrede, tolerantie en begrip in deze verscheurde wereld.

Tijdens de Vredesweek geven we in de collecte speciaal voor iedereen die werkt aan verbinding en vrede. Voor Olena Hantsyak, uit Oekraïne. Haar organisatie traint mensen om het gesprek te leiden tussen groepen mensen die met elkaar op gespannen voet leven. Ons geld gaat naar Swe Tha Har, een organisatie in Myanmar, die kinderboeken verspreidt over vrede. En we geven aan initiatieven in Nederland, zoals het overleg Joden, Christenen en Moslims, die zich steeds meer, ook op lokaal niveau, inzet voor meer onderling begrip.
Geef aan de collecte en help vrede mogelijk maken.  

De regenboogvlag

Iedereen kent hem wel, die veelkleurige vlag op de Rainbow Warrior II van Greenpeace (1971): vijf kleuren tegen een witte achtergrond. Of de regenboogvlag zoals die fungeert sinds eind jaren zeventig als symbool van de homobeweging en wappert in zes kleuren aan homobars en in de Gay Pride Parades. Maar de oudste papieren heeft de vredesbeweging.

De Amerikaanse dominee James William van Kirk (1858-1946) ontwierp aan het begin van de twintigste eeuw een regenboogvlag die de internationale wereldvrede moest symboliseren: een zelf gemaakte zijden blauwe vlag toonde regenboogkleurige strepen (rood, oranje, geel, groen, turkoois, blauw, violet), sterren en de planeet aarde. Hij bood deze wereldvredesvlag in de Verenigde Staten en West-Europa aan vele vorsten, presidenten en politici aan. In 1913 kwam hij naarDen Haag en schonk bij de opening van het Vredespaleis aan Andrew Carnegie zijn vlag. Ook in 1929 maakte James van Kirk een tour door Europa met zijn wereldvredesvlag. De vlag is in een aantal musea bewaard gebleven. 
In Italië werd een vredesvlag met regenboogkleuren voor het eerst gebruikt in een vredesoptocht in 1961. Het ontwerp was geïnspireerd door vergelijkbare veelkleurige vlaggen die gebruikt werden bij demonstraties tegen atoomwapens. De vlag bestaat uit zeven banen in de kleuren violet, blauw, turkoois, groen, geel, oranje en rood, met in het midden in witte letters PACE=VREDE . Echter de kleurenvolgorde is hier precies omgekeerd als bij de homobeweging, waar overigens het turkoois ontbreekt.

De regenboogvlag is ontleend aan het Noachverhaal uit Genesis.De regenboog wordt in het Oude Testament met hetzelfde Hebreeuwse woord aangeduid als de boog van de strijder (qeset). Maar nu is het tegendeel dus waar, de boog wordt een symbool van hoop. De regenboog die na de zondvloed in de wolken verschijnt (Gen. 9,12-17) is het symbool van Gods genade en een teken van het verbond tussen God en de aarde (vs 13). Mooi dat het symbool van de regenboog nu verwijst naar de veelkleurigheid van de vrede:

Vrede met de aarde, zodat het leven bewaard blijft (Greenpeace);
Vrede in de gemeenschap, zodat niemand in angst hoeft te leven (lesbiennes, homo’s, bi-sexuelen en transgenders ‘LHBT’s’);
Vrede op de markt, zodat allen in waardigheid kunnen leven (Fair Trade);
Vrede tussen de volken, zodat mensenlevens beschermd worden (Kerk en Vrede, Pax).

Ook bij onze kerk wappert de Vredesvlag in de Vredesweek!