Voor de jeugd september 2020

De vakantie is alweer voorbij. Wat was het warm, he? Hebben jullie leuke dingen gedaan? Misschien ben je wel met vakantie geweest of heb je gelogeerd bij familie, gezwommen, naar een pretpark geweest, ijsjes gegeten en noem het zelf verder maar op! Het boekje van Kliederkerk, het ontdekkingsboekje over het begin van de wereld, was een succes hoorden we. Jullie hebben je er vast mee vermaakt. De longen maken was wel een erg moeilijke opdracht, dat lukte niet iedereen. Maar spelen met de rietjes en ballonnen was ook leuk.

Nevendienst
Op 20 september gaan we voor het eerst weer nevendienst houden, dat doen we in de grote zaal. Daar is alle ruimte om met elkaar op gepaste afstand toch samen te zijn. Als leiding moeten we zo veel mogelijk afstand houden van jullie. Het gaat wel een beetje anders: jullie zitten met jullie ouders niet beneden in de kerkzaal, maar boven op de galerij. Als we naar de nevendienst mogen wacht je bij de deur van de kerkzaal tot Femke of ik met het lantaarntje bij jullie zijn, we komen na de nevendienst niet meer terug in de kerkzaal, maar blijven in de grote zaal. Jullie worden daar weer opgehaald. 1 ouder mag jullie komen halen uit de nevendienst. Als jullie naar buiten gaan, denk er aan dat je in de hal en buiten bij de kerk voldoende afstand houdt van anderen.

Het gaat even wat anders dan we gewend zijn, maar gelukkig kunnen we elkaar wel weer zien en samen praten, zingen, knutselen over het Bijbelverhaal en bidden met elkaar.

Oppas
In de zomermaanden stonden Arja en Sophia klaar als het nodig was om oppas te verzorgen. Vanaf 6 september gaat de oppas weer werken volgens een rooster, net als anders in de ruimte van de Toekomst. De leiding hoeft daar geen 1,5 meter afstand te houden. Kinderen die verkouden zijn mogen gewoon naar de oppas komen.
En voor alles geldt: dat er 1 ouder je naar de oppas mag brengen en weer ophalen. Zij/hij moet wel 1,5 meter afstand houden van ons en van anderen. Maar dat gaat vast wel lukken. Ook hier geldt: na het ophalen gelijk naar buiten en voldoende afstand houden van anderen.