Verhalen over Abraham in de komende V.O.O.R.diensten

Op zondag 4 oktober a.s. start het nieuwe oecumenische seizoen 2015 - 2016 met een eerste dienst in de Theresiakapel. Aanvang 16.00 uur.

Het thema in de nieuwe serie over Abraham is “LUISTEREN”              

De werkgroep V.O.O.R. heeft als leidend thema gekozen voor het leven van Abraham vanaf zijn 75e  levensjaar. Wat mag je verwachten? Een pelgrimage heeft heel wat voeten in de aarde. Het duurt ten minste zowat een normaal mensenleven voor Abraham er goed en wel aan begint. Volgens Bijbelse telling is hij dan namelijk al 75. Maar die leeftijd kan hem niet tegenhou-den. En God sprak tot Abraham ........".
Eenvoudiger kan het niet worden samengevat. Maar wat betekenen die woorden? Wat betekenden ze toen? En wat betekenen ze nu?  

Het komt allemaal nog een keer samen in het Abraham oratorium “Hemelluisteraar” op 17 april 2016. 

Met het thema van de V.O.O.R. diensten en het Abraham oratorium wordt ingehaakt bij het interreligieus “Ridderkerks Abraham  Ibráhim Project”, waarin Christenen en Moslims elkaar ontmoeten, elkaar leren kennen en zoeken naar verbonden-heid. Immers Abraham is de gemeenschappelijke aartsvader van Joden, Christenen en Moslims. 

De oecumenische ontmoetingen zijn gepland op:

·      Zondag,   4 oktober 2015 in de Theresiakapel Thema: "LUISTEREN"

·      Zondag, 15 november 2015 in de Christus is Koning kerk m.m.v. het Mannenkoor Nieuwer-kerk, die zich gespecialiseerd heeft in het zingen zoals dat in de synagoge gedaan wordt.

·      Zondag, 31 januari 2016 in de kerk Prot Gem. te Bolnes

·      Zondag, 6 maart 2016 in de Irenekerk

·      Zondag, 17 april 2016 in de Levensbron

Uitvoering Abraham Oratorium met inter-kerkelijk koor Salem

Aanvang van alle diensten 16.00 uur.

De informatie over de V.O.O.R. diensten wordt regelmatig geactualiseerd op de website www.voordiensten.nl