Verdriet is een werkwoord

Anne-Mieke van Oost en ds. Martin de Geus (resp. ouderenpastor en predikant in De Levensbron) bieden een kring aan, waarop we u graag attenderen. Bij voldoende aanmeldingen zal er een pastorale leeskring starten rond het boekje Verdriet is een werkwoord, van Margriet van der Kooi. Het boek nodigt uit om eigen ervaringen rond verdriet of rouw te delen. Thuis lezen deelnemers gedeelten uit het boekje voordat ze in de kring worden besproken.

De groep komt samen in De Levensbron, van 10.00 – 11.30 uur op 20 februari, 5 maart, 19 maart, 2 april, 16 april en 30 april.

Er kunnen maximaal 10 personen deelnemen. Aanmelding bij Martin de Geus of Anne-Mieke van Oost; mail: ouderenpastor@levensbron.nl; tel. 06 3490 6745