Veranderingen in de Jeugdhulp

Sinds 1 januari 2015 is de nieuwe Jeugdwet ingevoerd.De gemeente is verantwoordelijk voor hulp en ondersteuning die ouders, verzorgers en kinderen nodig hebben bij het opvoeden en opgroeien. Bij het gebiedsteam bent u welkom met al uw vragen over jeugdhulp.e 

De gebiedsteams hebben twee aandachtsgebieden: ‘jeugd en gezinnen’ én ‘volwassenen’. In de jeugd- en gezinsteams werken jeugd- en gezinscoaches met expertise op het gebied van (school) maatschappelijk werk, jeugd- en opvoedhulp, jeugd ggz, jeugd met een beperking en cliëntondersteuning. De professionals geven advies op maat, bieden begeleiding en/of zorgen dat specialistische hulp wordt ingezet. Samen met de jongere/het gezin wordt een gezinsplan opgesteld, waarin de afspraken staan over de ingezette hulp. Altijd wordt rekening gehouden met de mate waarin u zelf in staat bent om dingen te veranderen, de (on)mogelijkheden vanuit de omgeving zoals familie, vrienden en buren en de hulp die geboden kan worden door professionals. De teams werken ook nauw samen met de schoolondersteuningsteams, huisartsen en andere hulpverleners.

Heeft u vragen hier over dan kunt u terecht bij de diakenen.