Veertigdagentijd 2016 Ga...., stap voor stap

De diaconie, de symbolische bloemschikgroep en de werkgroep eredienst hebben dit 40-dagenproject voorbereid. Het projectblad dat gemaakt is ziet er iets anders uit dan vorige jaren. Op de ene kant staat korte informatie over het 40-dagenproject, op de achterkant het projectlied ‘Wil je opstaan en Mij volgen?’ (dit blad vindt u ook elke zondag bij de kerkdienst op deze website) 

Kort wat informatie over het 40-dagenproject ‘Stap voor stap op weg naar Pasen’.
Van oudsher is de 40-dagenperiode een tijd van inkeer, bezinning en gebed. We staan stil bij ons eigen leven, het lijden van Jezus én bij het lijden van onze naasten, dichtbij en ver weg. Het thema van deze weken en de doorgaande lezingen uit het evangelie van Lukas nodigen ons uit om een stap te zetten en op weg te gaan. 

Gaandeweg kom je anderen tegen
Loop je langs elkaar heen of ontmoet je elkaar? Die keuze is aan onszelf. De diaconie heeft de keuze gemaakt om het offerblok te bestemmen voor de Ghanese boerin. Elke zondag vertellen ze daar iets over. 

Ik ga. Zet een stap naar de ander
In de symbolische schikkingen wordt het woord  ‘beweging’ verbeeld, beweging naar onze medemens en daarmee ook naar God. En omgekeerd de beweging van God naar ons mensen.

Activiteiten aanbod uit het 40-dagenboekje 2016    Ga.., zet de stap naar de ander.
(N.B. het 40-dagenboekje 2016 is bijgesloten bij deze Kerk aan de Maas)
Vrijdag 26 februari, Prot. Gemeente Bolnes: Sobere maaltijd
Zaterdag 19 maart, de Levensbron: Icoon-ei schilderen
Zaterdag 19 maart, Irenekerk: Stiltewandeling
Zaterdag 26 maart, Christus is Koningkerk: Paaswake
Zij staan, met alle informatie erbij, vermeld in het 40-dagenboekje. 

Als collectedoel tijdens de avondgebeden is er dit jaar gekozen voor gezinnen in Syrië.Kerk in Actie is in staat om slachtoffers van het geweld in Syrië met hulpverlening te bereiken. Dat kan Kerk in Actie doen in samenwerking met de ACT Alliance, een internationaal hulpverleningsnetwerk dat is verbonden met de Wereldraad van Kerken.