Update rondom Corona en onze kerkdiensten

Beste gemeenteleden,

Het zal u niet verbazen: we moeten voor de kerkdiensten toch weer terug naar 30 kerkgangers, uitgezonderd de medewerkers.
In elk geval voor de maand oktober. Dat betekent dat we weer met inschrijvingen moeten gaan werken.

Dus: wilt u zondag naar de dienst komen, meldt u zich dan aan bij de scriba, tel  0180 487050, of email scriba@pgbolnes.nl, graag voor zaterdag 16 uur.

Het is jammer, want we waren goed bezig en veel mensen hadden onze diensten al weer bezocht, alles netjes op 1,5 m afstand en zonder gemeentezang. Maar het moet nu weer even streng. Gelukkig mag de zanggroep wel doorgaan, zij staan op het podium op ruime afstand van de kerkgangers. 

Mondkapjes zijn niet verplicht , maar we stellen het wel op prijs als u een mondkapje wilt dragen, in elk geval bij het lopen in de hal en in de kerk. Zodra u op uw plaats zit, mag het mondkapje af, als u dat wilt. De kapstokken mogen weer gebruikt worden, maar houdt u daarbij ook aan de 1,5 m regel.

Het koffiedrinken na de dienst wordt helaas weer even stopgezet, hopelijk kan dit over een paar weken weer.
We hopen op uw begrip voor deze aanpassingen.

 

Spelregels voor de diensten
Er is elke zondag dienst en u bent van harte welkom. U moet zich wel van te voren aanmelden bij de scriba (Wil Wendrich, tel: 0180 – 487 050, email: scriba@pgbolnes.nl), graag voor zaterdag 16 uur.
Uw naam wordt genoteerd zodat we weten wie er aanwezig is geweest, mocht zich iets voordoen waarbij we u moeten waarschuwen.
Er wordt nog niet gezongen door gemeenteleden, wel mag men meeneuriën.
Bij het verlaten van de kerkzaal wordt de volgorde aangegeven door een Collegelid.
De collecte gaat via mandjes die na de dienst achterin de kerkzaal staan.
Wilt u bij het verlaten direct doorlopen naar buiten en ook op het kerkpad niet bij elkaar blijven staan zodat iedereen door kan lopen?

We houden ons aan de Corona-maatregelen: handen desinfecteren, noteren wie er aanwezig zijn en op 1,5 meter afstand van elkaar gaan zitten, bij een ‘zitplaatskaartje’. 

Het College van Kerkrentmeesters