Thema school-kerkdienst 11 okt: Weet u/jij hoe het zit met water?

Weet u het antwoord op deze vraag? Met leerlingen van de CBS de Fontein is daar in de afgelopen weken naar gezocht. Op zondag 11 oktober zullen zij in de kerkdienst laten zien en horen wat zij met deze vraag gedaan hebben op school.

In een heel andere periode dan voorgaande jaren wordt deze bijzondere kerkdienst gehouden. Het thema van de dienst past bij het thema van de Kinderboekenweek: Raar, maar waar. In deze Kinderboekenweek zullen boeken over natuur, techniek en wetenschap centraal staan. Samen met school is er gekozen voor het thema: Weet je hoe het zit? -- met water.

Water: in de Bijbel staan er veel verhalen waarin water een bijzondere plaats inneemt. Te denken valt aan: het scheppingsverhaal, verhaal van Noach, de bruiloft te Kana, de doop van Jezus, Jezus die over het water liep. Naast het horen van deze verhalen zullen de leerlingen ook creatieve werkstukken maken, er over zingen en wellicht nog meer. We hopen samen met de leerlingen, leerkrachten, ouders en onze gemeente op een bijzondere viering.

Na afloop is er limonade en koffie voor iedereen. U komt toch ook?