Start Levensverhaal

Hoe leuk kan het zijn om met mensen van uw eigen generatie levenservaringen en inzichten te delen? Hoe hebben anderen hun jeugd beleefd? Hoe heb je veranderingen ondergaan in bijv. rollenpatronen, werk, geloofsvisie, kerkgevoel, waarden en normen? Welke mensen zijn belangrijk geweest in je ontwikkeling of bij keuzes? Hoe belang zijn vriendschap of gezinsleven voor je? Welke gevoelens brengen actuele gebeurtenissen in de wereld je? En hoe beleef je het ouder worden; hoe leef je bijv. met beperkingen of met thema’s als eindigheid en toekomst?

Er hoeven geen noden te zijn om aan Levensverhaal mee te doen; het is zeker geen hulpverlening maar een gespreksvorm waarin je eens wat dieper op het leven ingaat. Als er een thema is gekozen is het de bedoeling dat je er thuis over na denkt wat je wilt vertellen, met behulp van een voorwerp, een herinnering of een foto die het verhaal vertelt. Dat aspect maakt de bijeenkomsten levendig. Een feest van herkenning en een mooie contactvorm, ook als je denkt elkaar al te kennen. De eerste editie begint op dinsdagmiddag 29 oktober om 13.30 uur, waarna we ongeveer om de twee weken een vervolg afspreken. U kunt niet zomaar langskomen: aanmelding is verplicht, voor zondagavond 27 oktober. Gespreksleider en aanmeldadres: Ria Keijzer.