Programma PCOB

Op woensdag 28 oktober houdt de Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB) weer haar maandelijkse bijeenkomst. De heer B.C. Scheffers uit Stolwijk vertelt anekdotes over kerken, predikanten en andere zaken, e.e.a. verluchtigd met foto’s. Deze bijeenkomst begint om 14.00 uur en duurt tot ca. 16.00 uur. Ze wordt gehouden in de Christus is Koning Kerk aan het Dillenburgplein. Iedereen vanaf 50 jaar is van harte welkom. 

De volgende bijeenkomsten zijn:
- op woensdag 25 november vertoont de heer J. van Dam uit Pijnacker een film over het Bijlo Bos met zomer- en winteropnamen, e.e.a. verluchtigd met muziek.
- op woensdag 16 december laat Ds. A. Schipper uit Rotterdam tientallen kerststallen zien en vertelt erover. 

Informatie over het lidmaatschap van de PCOB: A.Bos, secretaris PCOB, tel. 417660.