PCOB december 2015

Op woensdag 16 december houdt de Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB) weer haar maandelijkse bijeenkomst. Dan laat Ds. A. Schipper uit Rotterdam tientallen kerststallen zien en vertelt hij erover. 

Deze bijeenkomst begint om 14.00 uur en duurt tot ca. 16.00 uur. Ze wordt gehouden in de Christus is Koning Kerk aan het Dillenburgplein. Iedereen vanaf 50 jaar is van harte welkom. 

Informatie over het lidmaatschap van de PCOB: A.Bos, secretaris PCOB, tel. 417660.