Openluchtdienst zondag 5 juli om 14.00 uur Koningsplein

Dit jaar wordt de jaarlijkse Openluchtdienst gehouden op zondag 5 juli en als gebruikelijk zal dat op het Koningsplein zijn. Het thema is 'Waarom Jezus?!'

De voorganger in deze dienst is Wim Bevelander. Voor deze dienst zal het koor RidderKERK United voor een laatste keer haar opwachting maken.

De dienst begint om 14.00 uur maar enkele minuten daarvoor zal het koor al enkele liederen zingen.

Het is wel aan te raden een (klap)stoel mee te nemen en ook een parasol kan nuttig zijn.

De organisatie van de openluchtdiensten wordt momenteel ondersteund door: Leger des Heils, Prot. Gemeente te Bolnes, Prot. Gemeente de Levensbron, Prot. Gemeente Christus is Koningkerk, Volle Evangelie Gemeente “De Kern, Herv. Gemeente De Goede Herderkerk, Herv. Gemeente te Rijsoord, Geref. Kerk Vrijgemaakt (Maranatha kerk) en de Geref. Kerk te Rijsoord.