‘Ik zal er zijn’

‘Ik zal er zijn’ is het thema van de openluchtdienst op 3 juli op het Koningsplein

Als werkgroep hebben wij als doel gesteld ons geloof in de wereld uit te dragen; dit willen we o.a. bereiken met deze Openluchtdiensten, een opdracht die we als christenen hebben meegekregen. In de dienst gaat Jacques Brunt voor, een evangelist uit Alblasserdam.

Als koor werkt “One Voice” uit Ridderkerk mee. Jongeren in de leeftijd van 16 tot 35 jaar vormen samen een interkerkelijk jongerenkoor. Hun grote passie is om Gods liefde bekend te maken aan de mensen om hen heen. Dit doen ze natuurlijk het liefst door te zingen, maar ze houden er ook van om mimestukken of dansen uit te voeren. Ze worden begeleid door een combo van pianist, drummer en saxofonist. 

Uiteraard moet het nodige nog worden voorbereid maar daar zijn we als werkgroep enthousiast mee bezig. Op zondag 26 juni zullen na de kerkdienst bij de uitgang flyers worden uitgereikt. Het is de bedoeling dat u deze flyers deelt met buren en kennissen. Voor het 2e jaar op rij worden 9 geloofsgemeenschappen in de werkgroep vertegenwoordigd. Evenals voorgaande jaren vertrouwen we op een mooie en inspirerende dag.

Oh ja: vergeet niet een (klap-)stoel mee te nemen, de aanwezige voorraad is beperkt.
Aanvang van de dienst: 14.00 uur, maar het koor zal vanaf 13.50 uur al liederen ten gehore brengen.
Tot ziens op 3 juli op het Koningsplein.