Opening expositie Abraham-Ibrahim

Abraham is de stamvader van moslims, christenen en joden. De afgelopen maanden hebben mensen vanuit meerdere religieuze invalshoeken hun creatieve talenten aangesproken met als doelstelling een creatie tot stand te brengen die de levenssfeer van en rond Abraham (Ibrahim) in beeld zou brengen. De stuurgroep van het Abraham-Ibrahim Project is bijzonder verrast door het hoge aantal hoogwaardige kunstwerken dat de afgelopen periode het “levenslicht” mocht zien. De bijzondere kwaliteit van deze Ridderkerkse creaties heeft geleid tot het besluit om hieromtrent een speciaal kunstboek uit te brengen: het Ridderkunstboek. 

De kunstwerken zullen worden geëxposeerd in de tentoonstellingshal van het Ridderkerkse gemeentehuis. Op vrijdag 16 september a.s. om 16.00 uur zal in het aldaar aanwezige theater De Hofzaal/Het Plein deze exposite officieel worden geopend. Die opening zal plaatsvinden door onze locoburgemeester, de heer Henk Dokter. Ook het unieke Ridderkunstboek, waarin alle individuele kunstuitingen, het Abraham Oratorium, een Islamitische theatervertelling, veel foto’s en gedichten en het mozaïekdrieluik “Voetsporen in de woestijn” te vinden zijn, zal op dat moment worden vrijgegeven.  Het boek telt in totaal 144 pagina’s. 

Alleen op de openingsdag van de expositie wordt het Ridderkunstboek aan alle aanwezigen voor de halve prijs aangeboden.  U bent van harte uitgenodigd om bij de feestelijke opening aanwezig te zijn.
Het Ridderkunstboek komt daarna in de handel tegen een prijs van € 19,90.