Open middag voor bewoners AZC op 23 februari

Onze diaconie organiseert van 14.00 - 16.00 uur een open middag voor de bewoners van het AZC te Rotterdam-Beverwaard.
Evenals vorige keer hebben we uw hulp als gemeentelid dringend nodig!

We organiseren deze middag spelletjes, bloemschikken en dergelijke activiteiten. Het helpen bij de spelletjes waaronder sjoelen, is belangrijk. Maar ook het praten met de bewoners tijdens het koffie of thee drinken. Sommige bewoners willen graag Nederlands leren en dan is het praten met ons van belang. We vragen aan gemeenteleden om iets lekkers voor bij de koffie / thee te willen bakken, zoals een overheerlijke cake of boterkoek!
Welkom iedereen!