Nieuws uit Ridderkerk

'De Tien Geboden' met Arjan Visser

Op zondagmiddag 29 mei a.s. komt journalist en schrijver Arjan Visser naar de Opstandingskerk in Rijsoord. Hij schrijft de spraakmakende interviewserie ‘De tien geboden’ in de zaterdageditie van het dagblad Trouw (om de twee weken). Hij voert gesprekken met meer of minder bekende Nederlanders waarbij de oudtestamentische tien geboden de leidraad vormen. Hij schreef inmiddels al meer dan 450 van zulke interviews, die overigens ook gebundeld zijn uitgegeven.

Aan de hand van zijn eigen – soms pijnlijke – ervaringen zal hij laten zien hoe een interview tot stand komt: van het moment waarop je iemand probeert te strikken, tot de dag waarop een verhaal wordt gepubliceerd.

Na zijn verhaal is er gelegenheid om vragen te stellen. Ook zal er een bescheiden boekentafel zijn.
Aanvang 16.00 uur, toegang vrij.

Geloofsopvoeding 

Op woensdagmorgen - voor ouders met kinderen van 8-12 jaar
Bij geloofsopvoeding gaat het om je eigen overtuigingen en hoe je die deelt met je kinderen. Ieder mens is uniek en elke gezinssituatie is anders. Door samen met andere ouders ervaringen uit te wisselen en situaties te bespreken, deel je ervaringen en kan je nieuwe ideeën opdoen.

Woensdagochtend 11 mei   9:15-11:15 uur   Opvoeden en geloven
Woensdagochtend 18 mei   9:15-11:15 uur   Moeilijke kindervragen
Woensdagochtend   1 juni   9:15-11:15 uur   Verschil in geloven
Er zit een opbouw in de serie, maar mocht je alleen één ochtend willen volgen, dan kan dat ook. Graag vóór 9 mei aanmelden voor deze bijeenkomst(en).

Op zondagmorgen - voor ouders met kinderen van 0-8 jaar
Zondagmorgen 22 mei van 11.00 - 12.30 uur  Rituelen thuis                   

Oppas: voor 0-4 jaar aanwezig, graag opgeven bij aanmelding.
Club: Voor kinderen is er club o.l.v. een échte juf: Els Huisman
Plaats: De Levensbron, Jan Luykenstraat 10.
Aanmelden graag vóór donderdag 19 mei.
Opgave bij Jolanda van der Pol, jeugdwerker@levensbron.nl, 06-37474733
Kosten: geen.