Nieuws uit de diaconie september 2020

Collectedoelen in deze periode:

Zondag 13 september 2020 Kliederkerk geeft hoop is het collectedoel deze zondag. 
Kliederkerk geeft onze kerk weer hoop.’ Een oudere vrouw vertelt ontroerd hoe gezinnen dankzij deze creatieve vorm van kerk-zijn de weg naar haar kerk weer weten te vinden. Op steeds meer plekken ontstaan kliederkerken en dat is niet voor niets.

Zondag 20 september 2020 Collecte: Bouw de kerk in Syrië weer op.
De kerk in Syrië wil in tijd van nood een baken van hoop zijn. Ze biedt hulp aan mensen die zijn getroffen door geweld of moesten vluchten, ongeacht hun afkomst of geloof.

Zondag 27 september 2020 Vredesweek. Vrede verbindt het verschil, door vredesactivisten in oorlogsgebieden te ondersteunen en door onrecht aan de kaak te stellen.

Zondag 4 oktober 2020 Israëlzondag. 
Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het volk Israël een essentieel element van de eigen identiteit.

Zondag 11 oktober 2020 Collecte voor het werelddiaconaat: landbouw in Rwanda.
In het kleine dichtbevolkte Afrikaanse land Rwanda leeft zeventig procent van de inwoners van de landbouw. Omdat er te weinig grond beschikbaar is voor alle inwoners, leeft veertig procent onder de armoedegrens.

Voedselbank  

Voor zaterdag 3 oktober (van 11 – 12 uur) vragen wij u om pasta (macaroni, spaghetti) en sauzen mee te nemen.