Levensverhaal

In een groep van maximaal 7 deelnemers komen we 4 keer bij elkaar. We leren elkaar kennen doordat we, aan de hand van enkele foto’s of een voorwerp, in de eerste ronde iets vertellen over onze levensloop. Daaruit drijven dan thema’s naar voren die we in de daaropvolgende rondes verder uitwerken. De ervaring leert mij dat thema’s als deze nogal eens boven komen: de kindertijd, arbeid, de oorlog, rolpatronen, lastige dilemma’s, inspiratie, leven met verschillen, gedachten over ‘later’ en idealen.

Als er een gezamenlijk thema is gekozen bereidt iedereen zich thuis voor op de volgende bijeenkomst door wat op te schrijven of iets mee te nemen dat hierbij een verhaal vertelt. ‘Levensverhaal’ is vooral een feest van herkenning. Wat het persoonlijk effect is zal voor iedereen anders zijn: plezier, troost, ordening, relativering, voldoening, een uitlaatklep, waardering voor wie je bent…..

Elke bijeenkomst begint met een tekst waarop we kort reflecteren, een lichtvoetige opstap waarin humor een belangrijk element is. ‘Levensverhaal’ is een ontmoeting tussen hen die van een goed gesprek houden waarin ook persoonlijke dingen gezegd mogen worden. Je hoeft geen ‘prater’ te zijn of problemen te hebben om deel te nemen. Je bent ook niet verplicht de vuile was buiten te hangen of over alles openhartig te zijn. En je hoeft niet aldoor over geloof te praten. Je mag zijn wie je bent. Het is zoals u weet wel nodig dat u zich hiervoor aanmeldt, en dat kan tot 10 februari.