Koffiecatechese in de 'Levensbron'

Op de donderdagen 14, 21 en 28 september van 10.00 uur tot 12.00 uur in de Levensbron. 

Vreemdeling

Nogal wat Nederlanders hebben moeite met buitenlanders. Niet alle Nederlanders hebben dat en het gaat ook niet om alle buitenlanders. Meer dan 1.500.000 toeristen per jaar moet kunnen. We verdienen er aan. De vaste bewoners van toeristenoorden zijn toch blij als het seizoen voorbij is. Ik weet dat, want ik heb in die situatie geleefd. Ridderkerk heeft er geen last van. 

Met vreemdelingen die we uitnodigen om hier te werken hebben we ervaring. Een beetje gemengd maar toch. Gastarbeiders. Gast. Mensen die hier ongevraagd komen werken, tegen lonen waar wijzelf het niet voor willen doen, veroorzaken boosheid in sommige sectoren van de maatschappij.
Dan zijn er de migranten uit verre landen die van huis wegtrekken wegens armoe en kansloosheid. Zij willen hier graag komen wonen. Hoeveel worden het er dan? Wat kunnen we ze bieden? Zijn het gelukzoekers? Is dat dan een scheldwoord?
Onder die migranten zijn mensen voor wie het thuis gevaarlijk is vanwege de politiek. Of wegens  hun geloof of ras of nationaliteit of geaardheid. 
Voor die mensen is al in 1951 in Geneve een afspraak gemaakt die door heel veel landen is geaccepteerd. Ook door Nederland. 

Als zij uit eigen land wegtrekken, kunnen ze in het land van aankomst vragen om daar te mogen blijven. Ze worden dan geregistreerd als asielzoeker. Bijna altijd komt er dan een juridische procedure opgang. |
Als er “ja“ op hun vraag komt krijgen ze een verblijfsvergunning met rechten  en plichten van een inwoner. Dan pas hebben ze de status van vluchteling. Als ze ”nee“ krijgen moeten ze terug naar huis.  Blijven ze dan toch hier dan worden ze illegaal. 
Een bron van verwarring is dat ze vaak  al vluchteling genoemd worden voordat het juridisch zo is.  

Andere woorden waarover gedacht  kan worden zijn: Pelgrim, Evacué, Gedupeerde, Afgewezen asielzoeker, Allochtoon, Oorlogsgeweld, Ecologie, Braindrain, Xenofobie enz. 
U kent nog wel meer van die woorden die, bij praten over vreemdelingen, aan de orde komen.
Genoeg gespreksstof. De bijbel geeft ons daar veel denkmateriaal bij. 

Graag aanmelden bij Toos Smit, T: 422724/0629516331 of E: toos.smit@planet.nl 

Tot ziens op de bijeenkomsten, Ds. Atze van den Broek