Kerstgedachte 2020

Over klein en groot
Corona maakt ons klein. Waar we in het groot de pas worden afgesneden vanwege de volksgezondheid worden we toegeduwd naar oog voor het kleine. Wie zong ook weer “’t Zijn de kleine dingen die het doen, die het doen”. Die waarheid kenden we al. Maar meer dan anders beseffen we dit jaar met Kerst hoezeer het kleine ertoe doet als je iets van het goede leven wilt bewaren of ervaren. Een attent gebaar. Een uitnodiging. Een groet of een mooie Kerstkaart van de kerk met een kaars. Je eigen voldoening bij het omzien naar een ander of als je eigen zegeningen telt. De kracht van een verhaal of een lied op televisie of kerkomroep. Woorden van geloof.  Momenten van herkenning en erkenning. Nieuw leven of nieuwe kansen. Vrede waar je dat niet verwachtte. Het Kind van Bethlehem. Reflectie en rust die helend blijken. Ervaringen waarin je voelt dat je alleen bent maar toch ook weer niet….... Ze bezorgen de gouden momenten, die de harde feiten in een ander licht zetten. Kerst ten voeten uit.

Kerst… waar het op aankomt….
Kerstmannen, Black Friday en alle acties om ons naar spullen te lokken, hebben weinig van doen met de Kerstboodschap. We zijn elkaar gegeven. God brengt in een Kind zijn grote droom naar de wereld. Hij laat zien dat Hij omziet naar ons. We hoeven niet te wanhopen. Tot op de dag van vandaag heeft deze mens, Jezus, velen geïnspireerd tot dienstbaarheid, vertrouwen, moed, gemeenschapszin, oog voor elkaar, volharding of offerbereidheid. Zijn kracht zette velen in beweging tot goede weren en een kritische blik. Vandaag kan dat betekenen dat we een vuist maken naar hen die zich niets aantrekken van Corona. Die klimaatprognoses of onrecht bagatelliseren. Die maar van alles roepen over vrijheid en eigen behoeften zonder  empathie, kennis of hart voor anderen. Ook ‘verzet’ past bij Kerst, vanwege vrede op aarde voor alle mensen.  

Verantwoordelijk
We horen prachtige liederen met Kerst, maar blijven niet staan bij die kribbe. Aanbidding is terecht, opwekking daartoe mag ook, maar het gaat verder. Na Kerst gaan we in de liturgie de tijd van Epifanie in. Letterlijk ‘verschijning’. We gaan scherper zien waartoe Jezus is gekomen en welke betekenis Hij heeft gehad. In dat  verschijnen zit een belofte en een appèl.

De goedheid van je hart
In het kerstnummer van het oecumenische blad “Open Deur” stond een tekst die me raakt m.b.t. onze rol. Daar staat:

“Het lot van de wereld hangt niet af van jou. Het zou verkeerd en arrogant zijn om dit te denken. En als je dat doet, zou het je ziek kunnen maken. Aan de andere kant zou het net zo verkeerd zijn om te denken dat je niets aan de vrede en het geluk van de wereld kunt bijdragen. De grote verbanden tussen naties, gemeenschappen, culturen en religies, zijn gebouwd op een basis van miljoenen kleine relaties tussen mensen, tussen jou en mij bijvoorbeeld. Alles wat we kunnen doen om harmonie te brengen, te troosten, hoop te geven, een ander te bemoedigen, draagt bij aan een wereldreservoir van liefde. Niemand kan of hoeft iets anders te doen! Maar op een dag zal je misschien kunnen zien dat er iets méer mogelijk is en dat je van die gelegenheid gebruik kunt maken. Maar wat je ook doet: niets is beter dan er te zijn, de goedheid van je hart te voeden en het te openen voor anderen”. Dit zei Adam Curle, vredesactivist. In het kleine kunnen we dus veel betekenen om het grote mogelijk te maken.

Ik wens u fijne Kerstdagen, oog voor het grote en het kleine, met maatgevoel en geloof in ieders kracht die uiteindelijk tot vrede zal leiden. Voor allen die ziek zijn of die voelen dat de spankracht minder wordt: Gods nabijheid en mensen met ‘goedheid van het hart’ gewenst op uw weg in 2021.

 Ria Keijzer