Kerstavondviering... viert u deze mee!

Welkom. Luistert u mee naar de Kerstdienst van onze gemeente, op 24 december 2020?

Thema is “Breaking news”. Voorganger is onze eigen pastor Ria Keijzer, en medewerking verlenen Rien Verwijs (orgel), de kerstcommissie en een kerstkoortje. 

“Breaking news” is het thema. De komst van een nieuwe koning was in het aar nul groot nieuws, een doorbraak. Welk breaking news zien wij in Kerst, wat geeft ons hoop, wie of wat inspireert ons tot vrede? Dat zijn vragen, die we in deze viering tegenkomen. Tellen, hertellen, vertellen, meetellen….

Kerst vertelt een groots verhaal vol klein lief en leed. Zou het kunnen troosten in een tijd van noodgedwongen kleinschaligheid bij het ontmoeten en vieren? Wie weet! 

Weet u welkom bij deze online-dienst-zonder-kerkgangers.

Om 19.50 hoort u, na aankondiging, muziek en koorzang, om 20.00 uur begint de viering.

Op Kerstmorgen is er geen uitzending. Wel kunt u materiaal vinden op onze website om met kinderen thuis Kerst te vieren. Van harte aanbevolen. 

Goede Kerstdagen gewenst en een gezond en vredevol 2021. 

Namens de kerkenraad, de kerstcommissie en de andere medewerkers, Ria Keijzer – Meeuwse.