Kerst- kerkbrief 2020

DIENSTEN EN ACTIVITEITEN MET KERST IN ONZE GEMEENTE

  • Kerstavondviering op 24 december, om 20.00 uur
  • Kerstmorgenviering op 25 december, om 9.30 uur
  • Kerstherbergprogramma*** op zondag 27 december, van 10.00 tot 12.30 uur

Kerstvieringen
Het thema van de Kerstvieringen is “Breaking news”, in de lijn van het Adventsproject dat als rode draad heeft “Het beste nieuws”. De diensten op 24 en 25 december zijn nagenoeg gelijk. Extra aandacht is er op 24 december voor het contrast van donker en licht (zoals in de Kerstnacht gebruikelijk) en op Kerstmorgen voor de kinderen. Aan u vragen wij te kiezen voor 1 van deze diensten en dat kenbaar te maken aan Wil Wendrich.

De Kerstherberg Er is een leuk programma samengesteld voor deze ‘derde kerstdag’. Aan de voorbereiding hebben we al veel plezier beleefd en we gunnen u datzelfde plezier. Vanaf 9.45 uur bent u welkom in de  ontmoetingszaal van de kerk, waar u wordt ontvangen met muziek van ons eigen Dickenskoortje dat u zich wellicht herinnert van 2019. Na de koffie, om 10.15 uur, beginnen we met een liturgische opening; het is immers zondag. Het Dickenskoortje en een viool-duo (Anne en Erik Wendrich) werken daaraan mee en omlijsten vervolgens ook een speels (en geen zwaar!) gespreksprogramma. Een tafel vol Kerstattributen prikkelt ons om elkaar wat te vertellen over ons Kerstgevoel of herinneringen aan december. In het laatste deel van de bijeenkomst worden we verrast met muziek, een verhaal (door Wim Keijzer), Kerstbrood en een aandenken.

Er is die morgen geen kinderprogramma, en door Corona is het ook niet mogelijk “even binnen te lopen”.

Het is belangrijk dat u zich voor de Kerstherberg van 27 december aanmeldt, het liefst voor 20 december.
Als u vervoer wenst, kunt u dat meteen aangeven. Nu het programma concreter is dan bij de vorige publicatie vermoeden we dat we de ondergrens van 15 deelnemers zeker zullen halen. Hebben we op 20 december echter minder aanmeldingen dan gaat het feest niet door.

DIENSTEN ROND OUD EN NIEUW
Nieuwsjaarsdienst op 3 januari, om 9.30 uur met na afloop (en dus niet vooraf) een koffie-ontmoeting.Er zijn aarzelingen of we op Oudejaarsavond (donderdag 31 december) in Coronatijd een dienst moeten houden. Daarom is er een peiling uitgezet en vragen we  ook via deze Kerkbrief te reageren op de volgende vraag: bent u eraan gehecht EN van plan om dan naar de kerk te komen? U kunt dit zondag na de dienst opgeven bij Wil Wendrich en u mag haar ook bellen of mailen.

KERST- EN MEELEEFACTIE Bolnes heeft het imago sterk te zijn in het omzien naar elkaar. Rond de kerkelijke feesten ’pakken we graag uit’. Deze keer hebben we de krachten gebundeld. Leden van de gemeente ontvangen een mooie kaars van de diaconie (voor hen die geen kaarsen mogen branden is een alternatief gevonden!). Bij de kaars komt een kaart mee met een Kerstgroet. Deze groet komt van de diaconie en van allen die pastoraal werk doen in de gemeente. Traditiegetrouw verzorgen de contactpersonen met Kerst hun eigen contacten, en de kaart helpt daarbij. De kaart zelf heb ik samengesteld, omdat ook ik me graag wilde aansluiten met een mooie afbeelding en een inhoudelijk woord. De kaars is voor gemeenteleden, de kaart gaat ook naar de vrienden van de kerk elders. De redactie van Kerk aan de Maas tenslotte verzorgt een mooi Kerstnummer dat tegen 20 december bij u op de mat valt. En naar gewoonte is er ook een nummer van de Elizabethbode dat rondgaat op vaste adressen. Er kan altijd iets misgaan met bezorging. Meld u zich dan bij Wil Wendrich. 

IK STEEK EEN KAARS AAN VOOR….
Vanuit de kerk zetten we graag in gedachten even een kaars bij u op tafel. We vragen u om eens op te schrijven voor wie u (jij) een kaars aan wil steken aan het einde van dit jaar, en om welke reden. Als schrijven moeilijk is, mag u ook iemand van ons (Bas Geelhoed, Wil Wendrich of Ria Keijzer) bellen om dat te vertellen. Wat u zegt of aanlevert komt dan in Kerk aan de Maas.

De uiterste datum om “Ik steek een kaars aan voor..” in te leveren is 15 december (in het kerkblad stond 10 december, maar er is extra tijdsmarge)