Kerkbrief rond de Kerstdagen met uitleg over het besluit geen kerkdiensten te houden

Beste gemeenteleden en vrienden van de Protestantse Gemeente te Bolnes,

De beslissing van de autoriteiten tot een lock down raakt ons kerkelijk leven en vraagt om besluiten. Hierover is in de afgelopen twee dagen overleg geweest en zijn opvattingen geïnventariseerd.

De kerkenraad heeft de volgende beslissingen genomen en hoopt op uw begrip:

  • Er zijn in ons kerkgebouw geen diensten vanaf 20 december t/m 19 januari.
  • Kerstavond (20.00 uur) vormt hierop de uitzondering. Er wordt dan een dienst gehouden zonder kerkgangers. Deze dienst wordt uitgezonden via kerkdienstgemist.nl en kan ook op andere momenten (zoals Kerstmorgen) worden beluisterd.
  • De Kerstmorgendienst, voorbereid met ouders, wordt omgevormd tot een concept op onze website, waar gezinnen thuis gebruik van kunnen maken
  • De Kerstherberg van 27 december wordt afgeblazen.

Het was en is belangrijk alle belangen en gevoelens deze dagen op een rij te zetten. We merken dat veel argumenten onze maatschappelijke verantwoordelijkheid aangaan, met de focus op veiligheid en volksgezondheid. Ook de beeldvorming speelt een rol: het lijkt er op dat kerken mogen wat in andere sferen strafbaar of ongewenst is. Van kerken wordt solidariteit gevraagd; de PKN zinspeelt daar ook op in haar advies. Binnen de wet is weliswaar ruimte voor 30 gemeenteleden en de Kerstherberg zou gezien mogen worden als een ‘sociale voorziening, die open mag zijn’. Wij vonden echter dat we niet de grenzen van de mogelijkheden moeten opzoeken: niet alles wat kan of mag is verantwoord. Als er thuis zeer beperkt bezoek mogelijk is en mensen daarvan de pijn ervaren, past het niet om met een grote groep mensen samen te komen in de kerk.    

Kerst blijft een bijzondere gelegenheid, en ook dat gewicht telt mee. We hebben de prachtige voorbereiding achter ons van twee aansprekende kerstdiensten, maar toeloop is niet wenselijk. Alhoewel een kerkdienst online de kerkbeleving mist, heeft zij wel de toegevoegde waarde van verbondenheid en presentie vanuit Bolnes, in huizen en tehuizen. En omdat we goede technische mogelijkheden hebben om luisterdiensten te maken, is al met al besloten tot een uitzending zonder publiek op Kerstavond 24 december om 20.00 uur. Het is een dienst die ook op andere stille momenten ‘oproepbaar’ is op kerkdienstgemist.nl en die iemand, wellicht ook samen met een ander gemeentelid, zal beluisteren.   

In de kerstmorgendienst van 25 december zou een belangrijk deel gewijd zijn aan kinderen, van wie er elf zouden komen. Voor de commissie, inclusief ouders, voelde het echter niet goed om de dienst door te zetten, hoezeer iedereen er ook van doordrongen was dat we er de kinderen en anderen een groot plezier mee zouden doen. Het heeft de commissie ertoe gebracht om het programma om te vormen tot een pakketje materiaal op de kerkwebsite om thuis Kerst te vieren. Omdat die dienst in grote lijnen zou overeenkomen met de Kerstavondliturgie hebben we deze dienst geschrapt.

Het programma van de kerstherberg op zondag 27 december was ontzettend leuk en volgeboekt, maar dat bewaren we tot volgend jaar!


Het moderamen,
Annemarie Tamerius, Arja van Wingerden, Jan Luijendijk, Ria Keijzer en Wil Wendrich