Kerkbrief 15 28 juli 2020

Lieve gemeenteleden en vrienden, 

Registratie bij deelname aan de kerkdiensten
Het is vanaf nu niet meer nodig dat u zich vooraf aanmeldt om naar de kerk te gaan. Er blijkt binnen de regels voldoende ruimte voor het gemiddelde aantal kerkgangers. Ten behoeve van evt. contactonderzoek is het wel nodig om te weten wie er op een bepaalde zondag aanwezig zijn geweest. Dat wordt ter plekke geregistreerd, via het noteren van namen of via het maken van enkele overzichtsfoto’s (en die zijn dan uiteraard niet voor publicatie, maar enkel voor dit interne doel). U begrijpt de bedoeling: mocht blijken dat iemand besmet is, dan worden allen die in contact met hem of haar zijn geweest op de hoogte gebracht. Dat is een door de autoriteiten aangereikte maatregel om een besmettingshaard te ommuren. 

Avondmaalsviering 9 augustus
Na oriëntatie op de (on)mogelijkheden door diakenen heeft de kerkenraad besloten op zondag 9 augustus geen Avondmaal te vieren. De gemeenschapsbeleving en de intimiteit zouden helemaal worden overschaduwd door de vele regels en door de voorzichtigheid die we in acht moeten nemen. We rekenen op uw begrijp. Er is uiteraard wel een kerkdienst en de voorganger is ds. Piet Taselaar. 

Zingen tijdens de kerkdiensten
Zingen in samenzang mag nog niet, neuriën wel. De zang door vier zangers, vanaf het podium, is afgelopen zondag heel goed bevallen. Daarom heeft Bas Geelhoed gemeenteleden benaderd of zij in de maand augustus willen zingen, elke zondag met vier zangers, in wisselende samenstelling, via een rooster. Het betreft eenstemmige zang van liedboekliederen en vraagt alleen op zondagmorgen vroeg om een repetitie. Bent u nog niet aangesproken en wilt graag meedoen? Bel of mail met b.geelhoed@chello.nl, 0180413552. Hij zal dan contact opnemen en met u overleggen over het rooster.  

Zomerontmoetingen
De stamtafel op woensdag 29 juli vervalt. Vindt u het leuk om elkaar en mij (Ria) te ontmoeten, in klein verband, met maximaal 8 gasten, met koffie, wat lekkers, gezelligheid en een goed gesprek? Dan bent u van harte welkom. We houden ons aan de anderhalve meter, maar ervaren het kerkgevoel dat we een tijdje misten. Via Wil Wendrich kunt u zich nu aanmelden voor de bijeenkomsten op maandag 3/8 (13.30 – 15.30 uur) en op dinsdag 11/8, 10.00 – 12.00 uur) 

Inschatting en verlangen bij activiteiten
Het is niet zo eenvoudig voor de kerkenraad en mij om goed in te schatten met welke activiteiten we elkaar dienen in september. We gaan er van uit dat Corona dan niet weg is. Wilt u eens nadenken over deze vraag: als de situatie stabiel blijft (dus als er geen opleving van het virus is en de regels zijn zoals we ze nu kennen), ziet u dan wat in:

Kleinschalige ontmoetingen binnen (te vergelijken met de stamtafel, gericht dus op gesprek)

Een activiteit in de tuin (het grasveld) van de kerk (gericht op ‘even weg’, samen koffie drinken, evt. een spelletje doen)

Een podiumprogramma in de kerk (overdag, doordeweeks) met muziek, een verhaal, een act, een kleine quiz o.i.d. (zie het als een evenement – een uitje, dat vermaak biedt)

n  Een startzondagprogramma op zondag 20 september.

We weten graag hoe u hier tegenaan kijkt en of u zou komen. Uw afwegingen leren ons of we er goed aan doen zulke dingen te gaan organiseren. Wilt u hierover iets schrijven of doorgeven aan Wil of aan mij? Wij zijn u bijzonder erkentelijk als u de kerkenraad en ons zo wat op weg helpt en we hopen op veel reacties. 

Hartelijke groeten, mede namens Wil, Ria Keijzer – Meeuwse (pastor/opbouwwerker)
Wil Wendrich, scriba@pgbolnes.nl, (0180487050) – Ria Keijzer, riakeijzer@casema.nl, (0650228250)