Kerkbrief 14 juli-augustus 2020

Info over het PROJECT: “Aan de stamtafel – zomerontmoetingen in de kerk van Bolnes” en weetjes voor de zomertijd.

Lieve mensen,

Heeft u er ook zo naar uitgekeken om elkaar weer van nabij te ontmoeten? Gelukkig bieden de regels sinds kort de ruimte om op zondag in aangepaste vorm kerkdiensten te houden. Maar van bijpraten, gezamenlijk koffiedrinken of een doordeweekse activiteit kwam het een tijdje niet. Dat mag nu een klein beetje gaan veranderen, mits we gezondheidsrisico’s mijden. Sleutel is dat alle regels van afstand en hygiëne worden gevolgd. U leest er in deze extra kerkbrief meer over. Dat is extra van belang nu we een nieuw project willen starten in de komende weken. 

WELKOM IN DE HERBERG. U bent van harte welkom in de herberg, de kerk, aan de stamtafel. De plek voor het gesprek van de dag en aandacht voor elkaar. Op het menu staan koffie en thee met wat lekkers en een goed gesprek. We horen van elkaar de ervaringen uit de afgelopen maanden; een leuke gespreksvorm helpt ons daarbij.
DEELNAME. Als u het leuk vindt om aan te schuiven, dan kan dat alleen als u zich vooraf aanmeldt. U tekent dus vooraf in op een van de momenten waarop de herberg geopend is:

0 Dinsdag 21 juli, van 13.30 - 15.30 uur

0 Woensdag 29 juli, 10.00 – 12.00 uur

0 Maandag 3 augustus, 13.30 – 15.30 uur

0 Dinsdag 11 augustus, van 10.00 – 12.00 uur

Per bijeenkomst is er plek voor maximaal 10 personen. Er zijn geen kosten aan verbonden en ik zal alle stamtafelgesprekken leiden.

AANMELDEN. U wordt verzocht zich aan te melden bij Wil Wendrich, tel. 0180 - 487050, scriba@pgbolnes.nl. Het werkt handig als u meerdere momenten aangeeft waarop u kunt en het meteen ook vermeldt dat u vervoer op prijs stelt. Kort voor aanvang ontvangt u van Wil een bevestiging dat de zomerontmoeting doorgaat. 

EN DAARNA? Dit project “Aan de stamtafel” is een klein begin. Blijkt het te voorzien in een behoefte en zijn de ervaringen positief, dan kijken we na augustus welke uitbouwmogelijkheden we zien. Behalve ons verlangen speelt natuurlijk het Coronavirus de hoofdrol; tegen die tijd weten we weer meer over maatregelen vanuit de autoriteiten. Deze eerste kans om samen te komen grijpen we nu echter met alle handen aan! Tegelijkertijd moet u zich vrij voelen en er aan toe zijn om hier aan mee te doen. Ook op andere manieren kunnen we elkaar immers vinden. Over die mogelijkheden en over de spelregels leest u hieronder meer. Weet u welkom!

Hartelijke groeten, Ria Keijzer – Meeuwse (pastor/opbouwwerker)

OVER DE REGELS OP ZONDAG.
Moderamen, Werkgroep Eredienst (WED) en organisten hebben op 7 juli zorgvuldig beraad gehad over de kerkdiensten. Via een rekenmodule van het RIVM zou onder bepaalde meetbare omstandigheden na een tijdje weer gezongen mogen worden. Voor ons geldt nu dat we in de maand juli nog geen samenzang invoeren, maar kijken op welke wijze we de diensten voor aanwezigen en luisteraars aantrekkelijker kunnen maken nu zangmomenten ‘stilvallen’. Voorgangers zullen zich daar vanaf nu aan houden en de ruimte creatief invullen.

Let op: voor komende zondag 19 juli moet u zich niet bij de scriba opgeven maar bij Annemarie Tamerius, aetamerius@kpnmail.nl, 0180 416135, 06 44668365. 

…. EN AAN WELKE REGELS MOET U DENKEN BIJ DE STAMTAFEL?
Afgeleid uit de algemene regels en die van de zondag, zijn dit de aandachtspunten om mee te rekenen bij de komende doordeweekse zomerontmoetingen:

  • U komt alleen als u zich gezond voelt. Bij ziekte van uzelf of iemand uit uw huishouden blijft u thuis.
  • We houden ons allemaal aan de 1,5 meter afstandsregel.
  • Het minder-validen toilet kan worden gebruikt. Wel reinigen wat u met uw handen heeft aangeraakt.
  • U volgt de instructies van de gastvrouw/heer, gebruikt bij binnenkomst de handgel die klaar staat en neemt uw jas mee naar uw eigen stoel (dus u maakt geen gebruik van de garderobe).

CONTACT EN VAKANTIES IN ZOMERTIJD.
Als u niet wilt of kunt meedoen aan de stamtafel en u heeft pastoraal wat extra aandacht nodig, meld dit dan aan uw contactpersoon of aan mij. We kijken op welke manier we, met in achtnemingvan Corona-regels, contact kunnen aangaan. Gelukkig zijn telefoon, mail en social media ons zeer ter wille geweest in deze maanden, maar nu er iets meer mogelijk wordt in omgang en reisverkeer, kunnen we gewoon contact weer wat intensiveren.

In de zomermaanden zijn predikanten beurtelings op vakantie. Tussen de Levensbron, de Opstandingskerk (Rijsoord), de Christus is Koningkerk en onze gemeente hebben de voorgangers heldere afspraken gemaakt over vervanging bij bijv. uitvaarten. Wil Wendrich is precies op de hoogte van onze aan- en afwezigheid en ‘wie voor wie’ achterwacht is. Ik heb een verkorte thuis-vakantie gehad en zal hierna echt afwezig zijn na de kerkdienst van 16 augustus (‘mijn’ dienst in Bolnes) t/m 1 september.

KERKMEDIA EN DE PUZZEL
Wat leuk dat er zoveel positieve reacties zijn gekomen op de Special die in juni uitkwam. Dank! Reacties blijven welkom. We leren ervan en voelen ons gesterkt door de gemeenschapsgedachte die erin spreekt en door de waardering.  

Ik wijs u graag nog op pagina 50. Daar staat een puzzel, een doorloper, knap gemaakt door Hugo Stegman. Behalve het oplossen ervan is ook de prijs uitermate interessant! U kunt nog tot 17 juli uw oplossing aan mij toesturen. In de kerkdienst van 26 juli (waarin ik zelf voorga) zal uit de goede oplossingen de winnaar, voor het oog van de gemeente, uit de hoge hoed tevoorschijn komen. Wees erbij! 
Tenslotte wijs ik u er op dat de eerstvolgende Kerk aan de Maas in vertrouwde stijl uitkomt op 24 juli. Kopij moet binnen zijn voor zaterdag 18 juli. 

Goede zomerweken gewenst! En sta even stil bij wat we op de bank (zie de foto hierboven) in de bossen van Oisterwijk tegenkwamen! Ria Keijzer (06 – 50 22 82 50, ria.keijzer@casema.nl)