Kerk en Israël

Joël betekent “De Heer is God”. Jo is een aanduiding van de Naam van God, die in het Hebreeuws uit de vier letters JHWH bestaat. Uit eerbied voor God wordt deze naam niet uitge-sproken. Het is de naam die Mozes aan de Israëlieten bekend moet maken (Exodus 3:15). God legt eerder (vers 14) zelf Zijn Naam uit: “Ik ben die ik ben”. De Joodse traditie hoort in die naam de barmhartigheid en ontferming van God, tegenover Elohim (= God), dat staat voor God als rechter. In Genesis 1:1 staat dat God (Elohim) hemel en aarde schiep, maar in Genesis 2:4 staat dat de Heer God (JHWH Elohim) aarde en hemel maakte.

De grote middeleeuwse verklaarder Rasji zegt daarover dat God aanvankelijk de aarde schiep naar de standaard van zijn gerechtigheid, maar Hij zag ook dat de wereld dat niet zou kunnen volhouden. Daarom bracht Hij dat in evenwicht met de standaard van zijn barmhartigheid. El betekent God. In Psalm 50 vers 1 staat dat de Heer de God der goden (el elohim) is. El wil zeggen dat Hij de hoogste is, verheven boven alle goden. Goden en machten zijn aan Hem onderworpen en moeten rekenschap bij Hem afleggen. De naam Joël komt veel voor in de bijbel. De bekendste is waarschijnlijk wel de profeet Joël. Zijn profetie is in het boek Joël opgeschreven. Maar we lezen verder eigenlijk niets over hem, alleen dat hij de zoon was van Pethuel. Joël profeteert over de dag van de Heer als een dag van oordeel. Een sprinkhanenplaag die het land teistert, is voorbode van de dag van de Heer. God zal rechtspreken over Israël en over de volken. De vijandige volken worden vernietigd in het dal van Josafat. “De Heer spreekt recht” betekent dat Israël wordt hersteld en voorspoed zal kennen. En God belooft de uitstorting van zijn Geest op alle vlees.