Project SAVE tegen kinderarbeid in India.

De diaconie begint op Startzondag met het project SAVE tegen kinderarbeid in India. Een jaar lang is het offerblok bestemd voor dit project. Behalve op de eerste zondag van de maand, 
dan blijft de opbrengst van het offerblok voor de kleine projecten in Rwanda.
Samen zijn we kerk in actie. Geïnspireerd door Jezus delen mensen wereldwijd van wat ze heb-ben ontvangen. Ook wij willen delen. Samen met partnerorganisaties van Kerk in Actie willen we kinderarbeid bestrijden.

Met uw bijdrage in het offerblok helpt u de vicieuze cirkel van armoede en onderdrukking te doorbreken en kinderen een kans te geven op onderwijs. Wij bevelen het offerblok van harte bij u aan.

Meer informatie over dit project op deze website vindt u onder het kopje: Organisatie  Diaconie.