Goede buren in Ridderkerk

Vrijheid 

het verdedigen waard,
maar vrijheid is niet onbeperkt, 

vrijheid bestaat in het erkennen van grenzen,
open staan voor de dialoog met de ander,
elkaar de vrijheid gunnen 

vrijheid betekent verantwoordelijkheid,
is gediend met terughoudendheid
en vraagt om waakzaamheid 

in Ridderkerk staan wij schouder aan schouder,
hand in hand voor deze 
vrijheid

  

Op initiatief van burgemeester Anny Attema kwamen op 18 februari jl.  bijna twintig vertegenwoordigers van vrijwel alle kerken en religieuze groeperingen bijeen om met elkaar te praten over de bedreigingen van de vrijheid, zoals de aanslagen in Parijs en Kopenhagen. Het resultaat van deze bijeenkomst is dat door de aanwezigen werd uitgesproken dat wij samen onze vrijheid moeten verdedigen, ondanks alle verschillen in religieuze opvattingen. Aan het eind van de bijeenkomst werd dit in een gezamenlijke verklaring onderschreven en ondertekend. Met deze verklaring beloven de kerken en geloofsgemeenschappen in Ridderkerk samen op te trekken bij het verdedigen van de vrijheid. Als predikant van onze kerk was ik bij dit overleg aanwezig en heb ik de verklaring ook ondertekend. 

In juli hebben alle ondertekenaars een ingelijste kopie van deze verklaring ontvangen om die een plaats te geven in het gebouw van de eigen geloofsgemeenschap. Burgemeester Attema refereerde aan deze verklaring tijdens haar toespraak op 4 mei en riep alle Ridderkerkers op om het met deze verklaring eens te zijn en daarnaar te handelen.