Goed voorbereid op verlies - informatieavonden

In de maand november worden door het Gilde

Ridderkerk drie informatieve avonden aange-boden waar je echt iets aan hebt rond de thema’s nalatenschap, verlies en rituelen.
De avonden zijn los van elkaar te bezoeken.
Deelname aan de avonden is gratis.
Wel graag aanmelden omdat er plaats is voor maximaal 25 mensen.

Weet wat je nalaat en nagelaten wordt
Woensdagavond 2 november 19.30 uur.
Deze avond geeft Maria Wijnmalen, nabestaan-denconsulent, informatie over wetgeving en praktijk. Zij doet dit aan de hand van haar eigen praktijkervaring en concrete vragen die door de deelnemers ingebracht worden. Goed voorbereid op verlies scheelt zorgen en kosten. 

Hoe hervind je je balans na een verlies
Donderdagavond 10 november 19.30 uur.
Deze avond gaat het over de ervaring van rouw en verlies. Er zijn nogal wat onjuiste voorstellin-gen over hoe rouw werkt. Stéphanie Beijnes, begeleider Rouw & Verlies, geeft deze avond inzicht hoe rouw wèl werkt en hoe je met per-spectief verder komt. Er is ruim de gelegenheid om vragen te stellen en eigen ervaringen te delen. 

De kracht van rituelen
Donderdagavond 17 november 19.30 uur
Met een ritueel kun je iets afsluiten en iets nieuws beginnen. Met een ritueel markeer je een moment, waarmee je mensen, het verleden èn de toekomst verbindt. Op deze avond gaan de deelnemers onder begeleiding van Stéphanie Beijnes werken aan de opzet van een ritueel die bij jou en jouw vraag en situatie past.

Alle avonden van 19.30 - 21.30 uur in een zaal van het gemeentehuis, Koningsplein 1.Inloop vanaf 19.00 uur.
Aanmelden bij ds. Joke van der Neut of via de mail: voorbereidopverlies@gmail.com