Gemeenteavond

Voor de pauze worden de jaarrekeningen van de kerk, de diaconie en de jeugdraad gepresenteerd en toegelicht. Kopieën van deze jaarrekeningen zullen voor geïnteresseerden ruim een week van tevoren beschikbaar zijn op de tafel bij de ingang van de kerkzaal.

Na de pauze willen we met u praten over ons nieuwe beleidsplan voor de periode 2016 – 2020. Maar natuurlijk willen wij ook discussiëren over wat we in het komende kerkelijk jaar al concreet kunnen aanpakken. 

We hopen dat u uw betrokkenheid met de gemeente wilt tonen door uw aanwezigheid op deze gemeenteavond en dat u mee wilt denken met de kerkenraad over onze gezamenlijke toekomst.

De avond begint om 19.30 uur, maar vanaf 19.15 uur staat koffie of thee gereed.

We sluiten de avond af met een drankje.