Gemeenteavond 26 mei 2016

In deze gemeentevergadering willen wij  u bijpraten over het afgelopen jaar en de jaarcijfers van het college van kerkrentmeesters, de diaconie en de jeugdraad met u bespreken. We hopen dat u uw betrokkenheid met onze gemeente wilt tonen door naar de gemeenteavond te komen en dat u mee wilt denken met de kerkenraad over onze toekomst, kerk-zijn in Bolnes. 

De avond begint om 19.30 uur, vanaf 19.15 uur staat koffie of thee gereed. We sluiten af met een drankje.