Ga .... in deze 40-dagentijd

Ook dit jaar hebben samenwerkende Ridderkerkse kerken een boekje voor de 40-dagentijd samengesteld met teksten en activiteiten rond het thema Ga…, zet de stap naar de ander. Gemeenteleden ontvangen het 40-dagenboekje voor 10 februari. Naast de mooie teksten zijn er ook diverse activiteiten die we graag onder uw aandacht brengen. 

Zij staan, met alle informatie erbij, vermeld in het 40-dagenboekje:
·      Dinsdag 9 februari, Prot. Gemeente te Bolnes:
       Leesgroep “bewust onderweg in de Veertigdagentijd”
·      Woensdag 10 februari, Sint Joriskerk: Aswoensdagviering
·      Vrijdag 26 februari, Prot. Gemeente Bolnes: Sobere maaltijd
·      Zaterdag 19 maart, de Levensbron: Icoon-ei schilderen
·      Zaterdag 19 maart, Irenekerk: Stiltewandeling
·      Zaterdag 26 maart, Christus is Koningkerk: Paaswake 

Activiteiten voor de jeugd:
·      Woensdag 16 maart: Boodschappen doen
·      Zondag 20 maart: Koken voor elkaar
·      Donderdag  24 maart: Samen naar de ‘Passion ‘kijken
·      Zaterdag 26 maart: Paaswake

Aswoensdagviering
Voorafgaand aan deze avondgebeden zijn we op 10 februari van harte welkom bij de Aswoensdagviering om 19.30 uur in de St. Joriskerk aan de Hovystraat 64 te Ridderkerk, deze viering zal een oecumenisch en open karakter hebben.