Frisse start nieuwe seizoen op 13 september

Op zondag 13 september vieren we weer de start van het seizoen met een feestelijke dienst. Aan deze dienst wordt medewerking verleend door jeugdkoor Joy uit Streefkerk. Voorganger is onze eigen predikant, ds. Joke van der Neut. Het thema van de dienst is Goede buren. Wie een goede buur is, laat iets zien van het goede van God.

Hierboven de foto van de symbolische schikking van de startzondag met een korte uitleg: Er is gekozen voor een feestelijke opstelling met Gerbera’s. Een symbolische betekenis heeft de Gerbera niet, maar met haar kleurrijke en zonnige uitstraling staat de bloem voor vrolijkheid en gezelligheid. “Goede Buren” zijn de glazen vaasjes naast elkaar aan de tak. De klimop-ranken staan voor vriendschap alsook trouw én het met elkaar verbinden; In verbondenheid zijn. Ook de aardbei wordt gezien als een teken van vriendschap. Het te veel aan oogst delen met de buren uit de straat. Het kopje suiker wordt vaak bij de buren geleend en door goede buren ook gegeven. Tot slot: De schapen. Met name het verloren schaap uit de eerste lezing van vandaag, ziet U rondom de tafelschikking terugkomen.

Na de dienst is iedereen welkom in de grote zaal, en er is natuurlijk iets lekkers bij de koffie. Dan is er een fotospel waarbij het aankomt op opmerkzaamheid, kennis van onze woonplaats, kennis van heden en verleden, samenwerking, creativiteit en nog meer. De startzondag wordt afgesloten met een heerlijke lunch, bereid door…. Ja, door wie? Dat is een verrassing, u zult opkijken.

Voor de kosten vragen we na afloop uw bijdrage. U kunt zich aanmelden voor de startzondag bij wijkteam 1 na de dienst op 6 september. U komt toch ook?