Eeuwigheidszondag 2015

Op zondag 22 november hebben we de gemeenteleden herdacht die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden. In deze dienst was er voor iedereen de gelegenheid om ook zelf een kaarsje aan te steken als teken van verbondenheid met wie nu levend in Gods licht, niet meer onder ons zijn, maar wel voortleven in onze harten. 

In de symbolische bloemschikking is gebruik gemaakt van witte rozen als teken van verbondenhed. De roos is de bloem van de liefde.  Wit de kleur van het hemelse licht. 

In de schikking stonden drie witte rozen elk in een vaasje verwijzend naar de drie gemeenteleden die zijn overleden. Achter de rozen stond een gebogen vingerblad als teken van de hand van God als een teken van troost: “Je bent geborgen in Gods hand en Hij laat je niet los”.  De rozen zijn samen met een kaars en een steen met de roepnaam van de overledenen geschonken aan de naaste familie.