Een voorproefje van startzondag 2019

Zondag 15 september is een zondag van de hoop. Peter Bergen wordt gedoopt, doet belijdenis en wordt ouderling. Naast hem zijn er nog twee mensen bereid gevonden een ambt te aanvaarden: Joke Ruinard en Bas Geelhoed. Carla Trouw wordt wijkmedewerker. Fijn! 
Van anderen (Jacoline Stegman, Dirk Ketting, Bep de Jongste, Wil Looijen en Paula den Breejen) wordt afscheid genomen. Zij hebben met veel inzet en toewijding hun taken gedaan. Reden tot grote dank!

Ds. Christi Bartelink en Ria Keijzer leiden samen deze dienst. In de voorbereiding worden het komen en gaan op elkaar betrokken: de gaande en komende taakdragers komen op 27 augustus samen in de kerk, om 13.30 uur. Dan wordt de liturgie van 15 september doorgesproken en wordt er uitgewisseld hoe het werk in de kerk ervaren werd of wat er van verwacht wordt. Zo kun je elkaar inspireren. 

Programma startzondag
Op de startzondag dragen we het werk op aan God en maken we er een sfeervolle gemeentedag van. 
Na de dienst is er een programma voor kinderen, een ‘kerkenpad’ in eigen huis, een gesprek aan de stamtafel en een maaltijd waarbij ruimte is voor podiumbijdragen. Er is een commissie gevormd die dit programma uitwerkt. Welke verdere helpende handen hierbij nodig zijn, vindt u in de volgende editie van het kerkblad, eind augustus. Natuurlijk staat daar dan ook het programma in.