Diaconie ondertekent armoedeconvenant

In mei is in het gemeentehuis van Ridderkerk de Armoedeconferentie 2015 gehouden.19 Vertegenwoordigers van organisaties hebben hun handtekening gezet onder een Armoede-convenant. Zij zetten met dit stuk in op vermindering van schrijnende gevallen van armoede in Ridderkerk. 

Twee diakenen van onze gemeente  zijn aanwezig geweest bij de armoedeconferentie en hebben het Armoedeconvenant ondertekend. Andere ondertekenaars zijn bijvoorbeeld maatschappelijke organisaties zoals Karaat, Voedselbank, Schuldhulpmaatje, Vivenz, de Riederborgh en Bibliotheek aan Zet Ridderkerk.

De diakenen hebben samen een workshop “kinderen en jongeren in armoede” bezocht en meegedacht over de inhoud van het kinderpakket. We willen ons er sterk voor maken dat het aan kinderen niet te zien moet zijn dat ze het thuis arm hebben. Hierbij denken we o.a. aan kleding en het gaan naar de kapper.

Kinderpakketten

De dragers van het Convenant pleiten ervoor dat het inkomen om in aanmerking te komen voor regelingen, wordt opgetrokken. Daarnaast roepen ze de gemeente op kinderpakketten in het minimabeleid op te nemen. Gedacht wordt aan vouchers voor zwemlessen/sporten, kleding, schoolbijdragen voor schoolreisjes en deelname aan (vakantie) activiteiten. Het Convenant wordt overhandigd aan wethouder Henk Dokter. Hij heeft tijdens de conferentie de initiatiefnemers toegezegd de aanbevelingen serieus te betrekken bij het opstellen van het minimabeleid aan het einde van het jaar.

Een handtekening namens het College van B&W is niet gezet omdat eerst de (financiële) consequenties voor de gemeente bekend moeten zijn.